Till umu.se

Stöd och service

När du är student finns det en hel del stöd du kan få så att din studietid blir så bra som möjligt. Det kan röra sig om allt från hur du lägger upp dina studier till hjälp med anpassning på grund av funktionsnedsättning.

Studieverkstad för framgångsrika studier

StudieverkstadenDu behöver inte veta vad ett PM är och hur man skriver det när du börjar på universitetet. Inte heller behöver du vara proffs på att hålla presentationer för klassen. Studieverkstaden som finns i univeristetsbiblioteket ger dig stöd för framgångsrika studier. Här kan du få råd och tips om hur man förbättrar sin studieteknik, utvecklar sitt skrivande, läser effektivare och håller muntliga presentationer.

Studieverkstad

Studenthälsan – hälsa och livsstil

Studenthälsan finns för alla studenter och har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du kan vända dig till Studenthälsan med frågor som rör din fysiska, psykiska och sociala hälsosituation och om din livsstil. Studenthälsan erbjuder tjänster individuellt och i grupp samt arrangerar föreläsningar. Om du vill få en stund av återhämtning och vila kan du göra ett besök i Aurora – det ljusa och lugna rummet på Studenthälsan.

Studenthälsan

Funktionsnedsättning och stöd under studietiden

Som student vid Umeå universitet kan du som har funktionsnedsättning få olika slags stöd i studiesituationen. Kontakta universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning i god tid innan din utbildning börjar. Du får då information om vilka stöd universitetet kan erbjuda. Samordnarna har tystnadsplikt.

Läs mer om stöd för funktionsnedsättning

Kårer och studentföreningar

Studentkårerna är till för alla studenter och fungerar som ett slags fackförbund med uppgift att ta tillvara studenternas rättigheter. Vid Umeå universitet finns tre studentkårer – Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Medicinska studentkåren.

Kårerna och studentföreningar

Service på campus

När du studerar kommer du ibland att behöva olika slags hjälp. I Infocenter hittar du information om studier och yrkesliv. Du får du svar på dina frågor kring exempelvis studentlivet, allmän studievägledning eller hjälp att söka utbildningar via våra besöksdatorer. Hit vänder du dig också för att till exempel hämta parkeringskort eller köpa kontorsmaterial och profilprodukter. Det finns även servicecenter eller husservice på alla campus som kan hjälpa dig med praktiska frågor.

Service på campus

Studiemiljö och lika villkor

Universitetet är en statlig myndighet som regleras av lagar och förordningar, framför allt av högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också regler och riktlinjer som bara gäller för Umeå universitetet. Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student genom att klicka på länken nedan.

Studiemiljö och lika villkor

Foto: Elin Berge


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2015-04-13

Utskriftsversion