Till umu.se

Efter studierna

Möjligheten att få ett arbete efter utbildningen varierar förstås beroende på utbildning, arbetsmarknadsläge, bostadsort och annat. Generellt kan man säga att den som har en högskoleutbildning har mindre risk att bli arbetslös än den som enbart har gymnasieutbildning.

Räkmacka

Vid Umeå universitet är studenternas möjlighet till jobb efter examen en prioriterad fråga. Man försöker därför hela tiden öka studenters och lärares kontakter med arbetslivet genom att bjuda in företrädare för näringsliv och samhälle att medverka i utbildningsplanering och delta i undervisning.

När du tagit din grundexamen är en möjlighet att bli forskare, genom att söka och bli antagen till en forskarutbildning. Forskare arbetar inom universitetet men finns också vid andra myndigheter och inom näringslivet.

Arbetsliv och karriär

Du kan komma i kontakt med arbetsgivare via linkedstudent.umu.se och du får ett bra stöd i guiden ”Dags att söka jobb” när du ska ut och söka arbete.
Läs mer om arbetsliv och karriär

USBE:s Career Center hjälper studenter vid Handelshögskolan med näringslivskontakter under studietiden och i övergången mellan studier och arbetsliv.

Uppdrag för arbetsgivare

LinkedStudent är Umeå universitets webbplats för arbetslivskontakter under utbildningen. Här finns möjligheter för dig som student att komma i kontakt med uppdragsgivare som efterfrågar just din specifika kompetens. Erfarenheter från arbetslivet i form av uppsatser, examensarbeten eller praktik kan vara direkt avgörande för din konkurrenskraft på arbetsmarknaden efter studierna. På www.linkedstudent.umu.se hittar du förslag från näringsliv och offentliga arbetsgivare på samarbeten under utbildningen, t.ex. examensarbeten, projekt, praktikplatser eller arbetsplatsbesök, men även traineeplatser och jobberbjudanden.

Arbetsmarknadsdagar

Arbetsmarknadsdagar ger studenter och företag möjlighet att knyta kontakt. Uniaden är Umeå Universitets största arbetsmarknadsdag.

Starta eget

Den som har en bra affärsidé och vill starta eget företag under studietiden kan på olika sätt få stöd av Uminova Innovation. Du har chans att få en egen affärscoach som hjälper dig att bygga upp ditt företag och din kompetens. Som Sommarentreprenör kan den som studerar få möjlighet att prova på att driva eget företag som konsult.

Umeå universitets alumnnätverk

Umeå universitets alumnnätverk ger alumner (tidigare studenter) möjligheter att utveckla sin yrkesroll och karriär. Alumnnätverket är också ett sätt för dig att behålla kontakten med universitetet och studiekompisar även efter studierna. Via Umeå universitets alumnnätverk kan du bland annat se var andra alumner jobbar, bli inbjuden till olika arrangemang för alumner och få senaste nytt om forskning, utbildning och kompetensutveckling.


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2016-02-10

Utskriftsversion