Till umu.se

Alumn - kontakt efter studierna

Vi på Umeå universitet vill gärna behålla kontakten med dig som studerat här.

När du är klar med dina studier vid Umeå universitet så är du en av våra alumner. Alumn, är latin och betyder elev eller skyddsling men används numer som en benämning för tidigare studenter. Umeå universitets alumner finns över hela Sverige och världen, i över 100 länder.

Efter avslutade studier kan du ta del av Umeå universitets alumnnätverk - ett globalt nätverk för föredetta studenter. Genom att gå med i alumnnätverket så gör du det möjligt för Umeå universitet och ditt program eller institution att nå ut till dig med inbjudningar, nyhetsbrev och vårt tryckta magasin Tänk.

Universitetet tar också hjälp av alumner som gästföreläsare, att sitta med i branschråd, vara mentorer och utvärdera utbildningen. Genom alumnnätverket kan du ta del av det senaste inom forskning, utbildning, samverkan och innovation som pågår inom Umeå universitet. Det kan också vara ett sätt för dig att utveckla ditt yrkesmässiga och privata nätverk.

För att bli medlem i nätverket anmäler du dig på denna sida. Det kostar ingenting att vara med. 

alumnsidorna kan du bland annat läsa intervjuer med alumner från Umeå universitet om vad de arbetar med idag och vad de tycker att de fått med sig från utbildningen som är till nytta för dem i sin karriär. Här hittar du också kommande evenemang för alumner, m.m.

Foto: Alexandra Ellis


Sidansvarig: Jessica Bergström Grahn
2016-02-10

Kontakt

Jessica Berström Grahn, alumnkoordinator
Kommunikationsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 51 90

Kontaktformulär