Till umu.se

Vad blir man?

Kanske vet du redan vad du vill jobba med och undrar vilken utbildning som leder fram till det yrket. Oftast kan en utbildning leda fram till flera tänkbara jobb och att läsa på universitet ger dig också mer än ämneskunskaper.

Få kunskap på köpet

Student fotarEftersom att universitetsstudier är upplagda så att du tar mycket eget ansvar, kommer du även att lära dig att planera din tid och dina studier. Under en akademisk utbildning tränar du generella kvalifikationer som gör dig flexibel och anpassningsbar. Du kommer att utveckla kapacitet som du har stor nytta av i framtiden och som också efterfrågas hos många arbetsgivare.

Du får en hel del på köpet under den tid som du studerar. Och de kunskaperna är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, kolla här:

Vanliga arbetsformer under studietiden Förmågor som ofta efterfrågas i jobbannonser
Lägga upp delar av studierna på egen hand, ta ansvar för när, var och hur du studerar. Vilja och förmåga att ta ansvar. Självständighet och initiativförmåga. Planerings- organisationsförmåga. Förmåga att jobba mot en deadlin/tydliga tidsramar.
Lösa problem och uppgifter, tolka, kritiskt bedöma, vända och vrida på olika frågor, koppla teori till praktisk erfarenhet. Problemlösningsförmåga och kreativitet. Analytisk förmåga. Kritiskt tänkande. God kommunikationsförmåga.
Formulera kunskaper, tankar och argument i kortare och längre texter. Göra skriftliga och muntliga redovisningar. Kanske läsa ytterligare ett språk. Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Goda datakunskaper. Språkkunskaper.
Söka, värdera och bearbeta information såväl i kurslitteratur som i sökmotorer och databaser. Diskutera och förklara för andra vad du läst eller kommit fram till. Vilja och förmåga att ta till sig ny kunskap.
Samarbeta med olika människor i gruppuppgifter och möta människor med olika bakgrund. Studera utomlands eller vara värd för en utländsk student. Samarbetsförmåga och social kompetens. Ledarförmåga.

Vilken utbildning leder fram till ditt drömjobb?

Vad våra utbildningar kan leda fram till för jobb finns beskrivet under respektive program. Du hittar programmen till exempel listade under alla intresseområden. Tips om vilka utbildningar som leder fram till olika tänkbara yrken samt arbetsmarknadsläget och framtidsutsikter kan du få på Yrkeskompassen under Arbetsförmedlingens webb. Länkar hittar du till höger. 

Vi prioriterar frågan om våra studenters möjlighet till jobb

Umeå universitet jobbar aktivt med att öka anställningsbarheten för våra studenter. Det gör vi bland annat genom att öka kontakterna med arbetslivet under utbildningen. På studievägledningen kan du diskutera din framtida studiesituation och din framtida yrkesbana. Om du vill starta eget företag under studietiden kan du på olika sätt få stöd av Uminova Innovation

När du avslutat dina studier hos oss kan du gå med i vårt alumnnätverk, där du också får möjlighet att utveckla din yrkesroll och karriär.


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2016-02-10

Utskriftsversion

Kontakt

Enheten för externa relationer
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 5

Tel:  +46 90-786 56 41

Fax:  090-786 67 09

Kontaktformulär