Till umu.se

Biomedicin

Varför får vissa människor cancer? Varför blir vi sjuka av vissa virus och bakterier men inte av andra? Hur framställer man nya läkemedel? Är du intresserad av dessa frågor så är kurser i biomedicin något för dig. Inom ämnet biomedicin ägnar man sig åt människan och hennes sjukdomar med utgångspunkt ifrån den roll gener, molekyler och celler spelar för normal funktion och för sjukdom. Ämnet har en experimentell inriktning, och har betydelse för forskning på människans sjukdomar
och för den del av sjukvården som ägnar sig åt diagnostik, behandlingsutveckling och uppföljning. Ämnen som anatomi, kemi, molekylärbiologi, cellbiologi, immunologi och sjukdomslära studeras inom biomedicin.

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Epidemiologi och biostatistik 7.0 Ht-15 Biomedicin Grund nybörjare
Epidemiologi och biostatistik 7.0 Ht-16 Biomedicin Grund nybörjare
Examensarbete i biomedicin 15.0 Vt-16 Biomedicin Grund, ej nybörjare
Examensarbete i biomedicin 15.0 Ht-15 Biomedicin Grund, ej nybörjare
Organs struktur och funktion 15.0 Vt-16 Biomedicin Grund, ej nybörjare
Projektarbete i biomedicin 15.0 Vt-16 Biomedicin Avancerad
Projektarbete i biomedicin 15.0 Ht-15 Biomedicin Avancerad
Projektarbete i biomedicin 15.0 Ht-16 Biomedicin Avancerad
Projektarbete i biomedicin 15.0 Vt-17 Biomedicin Avancerad


2014-03-24

Har du frågor?

Oavsett vilka frågor du har som rör utbildning och universitetet kan du vända dig till Infocenter. Ring 090-786 50 00 eller skriv i  kontaktformuläret.

Infocenter

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Ulrich von Pawel-Rammingen

Tel: 090-785 08 08

Kontaktformulär