Till umu.se

Latin

Latin har länge varit ett världsspråk. Alla de västeuropeiska språken har ett ordförråd som består av latinska ord. Bevingade ord utgör en del av den latinska kulturella referensramen. ?Veni, vidi, vici?, har vi väl alla hört. Antikens historia har en given plats i ett latinklassrum. Konst, liturgisk musik, litteratur, filosofi, läkekonst med mera är några ämnen som påminner oss om latin. Det europeiska kulturarvet är till stor del samma sak som det latinska kulturarvet.

Tyvärr ger vi inte detta läsår någon utbildning som passar in under denna flik.2014-03-24

Har du frågor?

Oavsett vilka frågor du har som rör utbildning och universitetet kan du vända dig till Infocenter. Ring 090-786 50 00 eller skriv i  kontaktformuläret.

Infocenter

Kontaktinformation

Tel: 090-7865000

Kontaktformulär