Till umu.se

Medieteknik

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt område som kunskapsmässigt kan beskrivas som användning, analys och syntes av såväl tekniska system och tjänster. Detta inkluderar interaktion för design, produktion, utveckling, publicering och förmedling av innehåll i analoga och digitala medier. Ämnet fokuserar både på mänsklig kommunikation med medier och uppbyggnad av stöttande tekniska system. Inom området finns beröringspunkter mellan teknik, människa och innehåll, och den uppsättning av metoder och verktyg som är nödvändiga.
Ämnet medieteknik angränsar till tekniska områden som t.ex. signalbehandling, elektronik, datorteknik och programvaruteknik, men har även starka kopplingar till samhällskunskap, ekonomi, psykologi och humaniora.

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling 7.5 Ht-14 Medietekni.. Avancerad
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling 7.5 Ht-13 Medietekni.. Avancerad
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design 9.0 Vt-15 Medietekni.. Avancerad
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design 9.0 Vt-14 Medietekni.. Avancerad
Applikationer i sensornätverk 7.5 Vt-15 Medietekni.. Avancerad
Applikationsutveckling för internet 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Applikationsutveckling för internet 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Applikationsutveckling för internet 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Applikationsutveckling för internet 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Behandling av mediasignaler 15.0 Ht-13 Medietekni.. Avancerad
Berättarteknik 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund nybörjare
Berättarteknik 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund nybörjare
Bildbehandling 7.5 Vt-15 Medietekni.. Avancerad
Bildbehandling 7.5 Vt-14 Medietekni.. Avancerad
Databasteknik och webbaserade system 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Databasteknik och webbaserade system 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Databasteknik och webbaserade system 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Databasteknik och webbaserade system 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Digital fotografering och bildbehandling 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund nybörjare
Digital fotografering och bildbehandling 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund nybörjare
Digital fotografering och bildbehandling 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund nybörjare
Digital fotografering och bildbehandling 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund nybörjare
Digital signalbehandling 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Digitalt seende 7.5 Vt-15 Medietekni.. Avancerad
Digitalt seende 7.5 Vt-14 Medietekni.. Avancerad
Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design 30.0 Vt-14 Medietekni.. Avancerad
Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design 30.0 Ht-13 Medietekni.. Avancerad
Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design 30.0 Ht-14 Medietekni.. Avancerad
Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design 30.0 Vt-15 Medietekni.. Avancerad
Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik 15.0 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik 15.0 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Examensarbete för kandidatexamen i medieteknik 15.0 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Examensarbete för kandidatexamen i medieteknik 15.0 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Fördjupningsprojekt i medieproduktion 15.0 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Innovativa mobila tjänster och system 7.5 Ht-13 Medietekni.. Avancerad
Innovativa mobila tjänster och system 7.5 Ht-14 Medietekni.. Avancerad
Ljud- och videoproduktion 15.0 Vt-15 Medietekni.. Grund nybörjare
Ljud- och videoproduktion 15.0 Vt-14 Medietekni.. Grund nybörjare
Mediesignaler 15.0 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Mediesignaler 15.0 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Produktion av nyhetsprogram för TV 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Produktion av nyhetsprogram för TV 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Produktion av webb och multimedia 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Produktion av webb och multimedia 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" 7.5 Vt-15 Medietekni.. Avancerad
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" 7.5 Vt-14 Medietekni.. Avancerad
Professionell medieproduktion 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Professionell medieproduktion 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Projekt i Medieteknik 2 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Projekt i Medieteknik 2 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Projekt i Medieteknik 3 7.5 Vt-14 Medietekni.. Avancerad
Projekt i Medieteknik 3 7.5 Ht-14 Medietekni.. Avancerad
Prototyputveckling för mobila applikationer 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Prototyputveckling för mobila applikationer 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Prototyputveckling och gränssnittsdesign 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Prototyputveckling och gränssnittsdesign 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Systemutveckling för medieteknik 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Teknik för sociala medier 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Teknik för sociala medier 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Webbteknik för ingenjörer 7.5 Vt-14 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Webbteknik för ingenjörer 7.5 Vt-15 Medietekni.. Grund, ej nybörjare
Webbutveckling 7.5 Ht-13 Medietekni.. Grund nybörjare
Webbutveckling 7.5 Ht-14 Medietekni.. Grund nybörjare
^ Till sidans topp


  Utskriftsversion


2014-03-24

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Catharina Åhgren, studievägledare

Tel: 090-786 78 92

Fax: 090-786 64 69

Kontaktformulär