Till umu.se

Religionsvetenskap

Inom det religionsvetenskapliga studiet fokuseras religion och religiositet utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv. Religioner har i alla tider varit en del av de mänskliga kulturerna och samhällena och präglas av det kulturella sammanhang där de återfinns. När du studerar religionsvetenskap läser du om världens olika religiösa traditioner i historia och nutid och får kunskaper om religionernas innehåll och historiska utveckling över tid. Genom religionspsykologiska och religions-sociologiska metoder studeras religiösa upplevelser, beteenden, organisationer och fenomen utifrån kunskaper om människan, grupper och samhällen. Inom religionspedagogiken studeras bland annat hur religiöst kunskapsstoff förmedlas i olika religiösa traditioner.

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Kandidatuppsats med inriktning religionspsykologi 15.0 Ht-14 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Magisteruppsats i religionsvetenskap 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i Historisk-systematisk teologi 15.0 Vt-16 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i Historisk-systematisk teologi 15.0 Vt-15 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier 15.0 Vt-15 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier 15.0 Vt-16 Religionsv.. Avancerad
Religionshistoria: kandidatkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionspsykologi: Kandidatkurs 15.0 Ht-14 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionspsykologi: magisterkurs 15.0 Vt-15 Religionsv.. Avancerad
Religionsvetenskap, Kandidatuppsats 15.0 Vt-15 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskap, Kandidatuppsats 15.0 Ht-14 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskap, Kandidatuppsats 15.0 Vt-16 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskap, påbyggnadskurs 15.0 Ht-14 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Vt-15 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Ht-15 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Ht-14 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Vt-16 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A1 30.0 Ht-14 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A1 30.0 Ht-15 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A2 30.0 Vt-16 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A2 30.0 Vt-15 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: kandidatkurs 30.0 Vt-16 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15.0 Vt-15 Religionsv.. Avancerad
Religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15.0 Vt-16 Religionsv.. Avancerad
Religiöst, etiskt och pragmatiskt motiverat ickevåld: Magisterkurs 15.0 Ht-14 Religionsv.. Avancerad
Teologi, historia och hermeneutik: Masterkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Teologi, historia och hermeneutik: Masterkurs 15.0 Ht-14 Religionsv.. Avancerad
Teori, empiri och metod i religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
^ Till sidans topp


  Utskriftsversion


2014-03-24

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi

Tel: 090-786 70 63

Kontaktformulär

Har du frågor?

Oavsett vilka frågor du har som rör universitetet kan du vända dig till Infocenter. Behöver du till exemel studievägledning eller har frågor om antagning kan du vända dig hit.

Infocenter