Till umu.se

Religionsvetenskap

Inom det religionsvetenskapliga studiet fokuseras religion och religiositet utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv. Religioner har i alla tider varit en del av de mänskliga kulturerna och samhällena och präglas av det kulturella sammanhang där de återfinns. När du studerar religionsvetenskap läser du om världens olika religiösa traditioner i historia och nutid och får kunskaper om religionernas innehåll och historiska utveckling över tid. Genom religionspsykologiska och religions-sociologiska metoder studeras religiösa upplevelser, beteenden, organisationer och fenomen utifrån kunskaper om människan, grupper och samhällen. Inom religionspedagogiken studeras bland annat hur religiöst kunskapsstoff förmedlas i olika religiösa traditioner.2014-03-24

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi

Tel: 090-786 70 63

Kontaktformulär

Har du frågor?

Oavsett vilka frågor du har som rör universitetet kan du vända dig till Infocenter. Behöver du till exemel studievägledning eller har frågor om antagning kan du vända dig hit.

Infocenter