Till umu.se

Religionsvetenskap

Inom det religionsvetenskapliga studiet fokuseras religion och religiositet utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv. Religioner har i alla tider varit en del av de mänskliga kulturerna och samhällena och präglas av det kulturella sammanhang där de återfinns. När du studerar religionsvetenskap läser du om världens olika religiösa traditioner i historia och nutid och får kunskaper om religionernas innehåll och historiska utveckling över tid. Genom religionspsykologiska och religions-sociologiska metoder studeras religiösa upplevelser, beteenden, organisationer och fenomen utifrån kunskaper om människan, grupper och samhällen. Inom religionspedagogiken studeras bland annat hur religiöst kunskapsstoff förmedlas i olika religiösa traditioner.

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Magisteruppsats i religionsvetenskap 15.0 Vt-17 Religionsv.. Avancerad
Magisteruppsats i religionsvetenskap 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i Historisk-systematisk teologi 15.0 Vt-16 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier 15.0 Vt-16 Religionsv.. Avancerad
Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Religionshistoria: kandidatkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionshistoria:magisterkurs 15.0 Ht-16 Religionsv.. Avancerad
Religionspsykologi: Kandidatkurs 15.0 Ht-16 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionspsykologi: magisterkurs 15.0 Vt-17 Religionsv.. Avancerad
Religionsvetenskap, Kandidatuppsats 15.0 Vt-17 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskap, Kandidatuppsats 15.0 Vt-16 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Vt-17 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Ht-16 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Vt-16 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs 60.0 Ht-15 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A1 30.0 Ht-15 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A1 30.0 Ht-16 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A2 30.0 Vt-17 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: grundkurs A2 30.0 Vt-16 Religionsv.. Grund nybörjare
Religionsvetenskap: kandidatkurs 30.0 Vt-16 Religionsv.. Grund, ej nybörjare
Religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15.0 Vt-16 Religionsv.. Avancerad
Teologi, historia och hermeneutik: Masterkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad
Teori, empiri och metod i religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15.0 Ht-15 Religionsv.. Avancerad


2014-03-24

Har du frågor?

Oavsett vilka frågor du har som rör utbildning och universitetet kan du vända dig till Infocenter. Ring 090-786 50 00 eller skriv i  kontaktformuläret.

Infocenter

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi

Tel: 090-786 70 63

Kontaktformulär