Till umu.se

Förutbildningsnivå

Här visas utbildningar på förutbildningsnivå. Med det menas att utbildningarna är indelade efter vilken typ av förkunskaper de kräver.

UndervisningOm du inte har de förkunskaper som behövs för universitetsstudier kan du komplettera din utbildning. Umeå universitet erbjuder olika behörighetsgivande utbildningar som till exempel basåret och introduktionskurser för att läsa språk.

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Svenska för internationella studenter inr. civilingenjörsprogrammet i bioteknik, 300 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, 300 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, 300 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik, 180 hp 60.0 Ht-14 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik, 180 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp 60.0 Ht-14 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik, 120 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp 60.0 Ht-14 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik, 180 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik, 180 hp 60.0 Ht-14 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. kulturanalysprogrammet, 180 hp 60.0 Ht-14 Svenska fö.. Förutb
Svenska för internationella studenter inr. kulturanalysprogrammet, 180 hp 60.0 Ht-13 Svenska fö.. Förutb

  Utskriftsversion

Sidansvarig: Kristina Forsman Lindmark
2013-03-15

Sök program och kurser

Utökad sökning Sökhjälp

 

Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3