Till umu.se

Arkeologi - avancerad litteraturkurs, 15.0 hp

Om kursen

Kursen består av två litteraturkurser om 7,5 hp vardera. Den ena genomförs i form av ett litteraturseminarium där ett antal vetenskapliga texter i arkeologi behandlas. Kursen kan ingå i en magisterexamen, eller utgöra en del av en två-årig masterexamen.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 5000

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Fax: 090-786 7667

Kontaktformulär