Till umu.se

Spanska, Kvalifikationskurs, 15.0 hp

Om kursen

Kursens innehåll: Grammatik, text och vokabulär, skriftlig språkfärdighet, muntlig språkfärdighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå nybörjare2015-10-20

Kontaktinformation

Institutionen för språkstudier

http://www.sprak.umu.se