Till umu.se

Ersättningsrätt, 15.0 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om den rättsliga regleringen av skilda former av ersättningar. Med individens behov av ersättning och försörjning i olika skeden av livet som utgångspunkt studeras civilrättsliga och offentligrättsliga ersättningsmodeller, såsom utomobligatoriskt skadestånd, olika former av försäkringar, samt socialförsäkringen. En viktig utgångspunkt för kursen är det rättsliga samspelet mellan ersättningsformerna.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå2015-10-20

Kontaktinformation

Juridiska institutionen

Kontaktperson:
Stefan Lidberg

Tel: 090-786 76 15, Mån, ons, fre 10.00-11.30

Fax: 090-786 65 87

Kontaktformulär