Till umu.se

Kriminologi I, 15.0 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om kriminologisk teori, metod och empiri. Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Brottsförebyggande insatser, lagstiftning, påföljdssystem, kriminalvård och brottsofferperspektiv är andra om råden som behandlas. Kursen tar också upp medias roll samt kopplingen mellan brottslighet och kön, missbruk och etnicitet.

Utbildningsnivå: Grundnivå nybörjare2015-10-20

Kontaktinformation

Sociologi

Kontaktperson:
Erika Antill

Tel: 090-786 59 62

Fax: 090-786 66 94

Kontaktformulär