Till umu.se

Datorers uppbyggnad och arkitektur, 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar följande

- grundläggande idéer och terminologi, bl.a. hur prestanda mäts och huvudsakliga faktorer som begränsar designen, exempelvis "the power wall";

- instruktionsuppsättningen för en modern RISC-processor och hur konstruktioner i högnivåspråk realiseras;

- representationer för heltal och flyttal samt hårdvarualgoritmer för aritmetiska operationer;

- grundläggande om processorers uppbyggnad, data- och kontrollvägar, parallellism på instruktionsnivå, "pipelining", och "multiple issue";

- minnets uppbyggnad, inklusive minneshierarkier, cacheminnen, och virtuellt minne; lagrings- och input/output-enheter och deras gränssnitt till processorn och minnet;

- en introduktion till parallella beräkningar

Utbildningsnivå: Avancerad nivå2015-10-20

Kontaktinformation

Länk till kursens hemsida

Webbsida

Institutionen för datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Yvonne Löwstedt

Tel: 090-786 5598

Fax: 090-786 61 26

Kontaktformulär