Till umu.se

Datormoln, 7.5 hp

Om kursen

* Datormoln - koncept och definitioner, olika typer av moln. * Olika tjänstemodeller för moln och begreppet IT som tjänst. * Grunderna inom virtualiseringsteknik och hur denna används till att bygga moln. * Själv-* management av datacenter (moln-infrastrukturer) och tjänster. * Utveckling av skalbara och elastiska applikationer för moln-miljöer.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå



2015-10-20

Kontaktinformation

Länk till kursens hemsida:

Webbsida

Institutionen för datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Yvonne Löwstedt

Tel: 090-786 5598

Fax: 090-786 61 26

Kontaktformulär