Till umu.se

Avancerat digitalt foto för portfolio, 7.5 hp

Om kursen

Kursens tar upp avancerade metoder och färdigheter i digital fotografering och bildbearbetning. Under kursen produceras bilder med sådan kvalité att de kan utgöra basen i en professionell fotografisk portfölj, en portfolio. Tekniker för fotografering av olika motiv under varierande ljusförhållanden. Redigering av bilder med tekniker som panoramastitch, HDR, avancerad skärpning, brusreducering, retusch samt korrigering av objektivfel. Fotografisk estetik samt olika sätt att presentera bilder.
Kursen består av fyra delar: planering och uppbyggnad av portfolio, kamerateknik, redigeringsteknik samt fotografisk estetik. Kursen vänder sig till studenter som redan behärskar grunderna i fotografering och bildbearbetning.

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare2015-10-20

Kontaktinformation

Inst för tillämpad fysik o elektronik

Webbsida

Kontaktperson:
Per Kvarnbrink

Tel: 090-786 67 22

Kontaktformulär