Till umu.se

Textila uttryck II, 30.0 hp

Om kursen

Kursen skall fördjupa de studerandes förmåga att gestalta idéer i egna textila uttryck. Tyngdpunkt läggs på utforskande arbete där designprocessens alla delar bearbetas. Studierna genomförs tematiskt och ett personligt valt fördjupningsarbete ingår. Kursen ges även som specialisering inom lärarutbildningen. 6 obligatoriska träffar (3 per termin).

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare2015-10-20

Kontaktinformation

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Kontaktperson:
Karin Lundström

Tel: 090-7866011

Kontaktformulär