Till umu.se

Arkeologi A, internetkurs, 30.0 hp Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 34

Se institutionens hemsida http://www.idesam.umu.se/student/kurswebb/arkeologi/hosten-2015/2015-10-20

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-7865000

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär