......

 
Till umu.se

Arkeologi A, internetkurs, 30.0 hp Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Kurslitteratur

Litteraturen omfattar drygt 3 500 sidor, vartill kommer referenslitterratur, anvisat bildmaterial, fyndmaterial samt rekommenderad referensmaterial för laborationer.

Moment 1. Arkeologi i Norden

Andrén Anders
Mellan ting och text : en introduktion till de historiska arkeologierna
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1997 : 228, [3] s. :
ISBN: 91-7139-353-6 (inb.) ; 260:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 11-18, 112-187. (82 s)

Genusforskning inom arkeologin.
Arwill-Nordbladh Elisabeth, Högskoleverket , Nationella sekretariatet för genusforskning
Stockholm : Högskoleverket : eam) : 73 s. : ill. :
ISBN: 91-88874-74-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (60 s)

Baudou Evert
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 11-204. (194 s)

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 13-46 (134 s).

Gräslund Bo
Arkeologisk datering
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
ISBN: 91-44-61921-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (69 s)

Lag om kulturminnen m.m. (1988) 1-2 kap. (8 s). Gratis på WWW http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm

Moment 2. Förhistoria i Norden I

Janson, Sverker, m fl (red) 1989. Hällristningar och hällmålningar. Forum. Stockholm. (253 s)

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 10-103 (93 s).

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 147-495. (349 s).

Håkansson Inger
Bildkompendium för AK 001 : bronsåldern
Lund : Arkeologiska inst., Lunds univ. : [1990] : 79 s. :
ISBN: 91-970648-9-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (bilder)

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 1-189. (189 s)

Montelius Oscar
Minnen från vår forntid
[Ny uppl.] : Stockholm : Norstedt : 1917 : 1 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (bilder)

Wyszomirska Bozena
Bildkompendium för AK 001 : stenåldern
Lund : Arkeologiska inst., Lunds univ. : cop. 1989 : [142] s. :
ISBN: 91-970648-7-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (bilder)

Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr.
Larsson Mats, Lemdahl Geoffrey, Lidén Kerstin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-44-07317-0
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3. förhistoria i Norden II

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 104-168. (65 s).

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 2000 : 540 s. :
ISBN: 91-27-07823-X (inb.) ; 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edblom Lena
Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion
Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier, Univ. : 2004 : x, 240 s. :
URL: urn:nbn:se:umu:diva-248
ISBN: 91-7305-646-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (sidorna 1-30, 103-156, 196-202). (88 s).

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 191-331 (141 s).

Montelius Oscar
Minnen från vår forntid
[Ny uppl.] : Stockholm : Norstedt : 1917 : 1 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (bilder)

Solberg Bergljot
Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
ISBN: 82-02-19871-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium i djurornamentik
Stjernquist Berta, Callmer Johan
Lund : [1979] : 6 bl., xxi pl.-uppslag :

Moment 4. Landskap och miljö i Norden

Valda texter i miljöarkeologi, ca 100 s Branch, N et al. 2005. Environmental Archaeology. Theoretical and Practical Approaches.

Osteologi : benens vittnesbörd
During Ebba, Jägerhorn Åsa, Ambrosiani Kristina
Gamleby : Arkeo-förl. : 1992 : 148 s. :
ISBN: 91-86742-15-9 ; 50:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Kjell Andersson m fl (red) Bronsålder i Stockholms län -- aktuell forskning Nacka Stockholms länsmuseum: 2010: 89s. ISBN: 978-91-87006-48-0. Gratis på WWW: http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/files/bronsalder-seminarierapport.pdf

Fagan Brian M.
Archaeology : a brief introduction
10. ed. : Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall : cop. 2009 : xxi, 338 p. :
ISBN: 978-0-205-63338-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 11 ed

Norges historie. B. 1, Forhistorien
Magnus Bente, Myhre Bjørn, Mykland Knut
Oslo : Bokklubben nye bøker : 1986 : 451 s. :
ISBN: 82-574-0434-9
Se bibliotekskatalogen Album

Archaeology : an introduction
Greene Kevin, Moore Tom
5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
ISBN: 9780415496384 (hbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Olsson Anders
Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Rundkvist Martin
Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2011 : 165 s. :
ISBN: 978-91-7402-405-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Gratis på WWW: http://vitterhetsakad.se/publikationer

Jörgen Jensen, Lotte Hedeager, Peter Sawyer: Danmarkshistorien, vol. 1-3, t o m 1050 e Kr. Köpenhamn: Gyldendal: 2002 Gratis på WWW: http://www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-7865000

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär