Till umu.se

Arkeologi A, internetkurs, 30.0 hp Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.2015-10-20

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-7865000

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär