Till umu.se

Arkeologi A, internetkurs, 30.0 hp Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Moment 1. Arkeologi i Norden

Obligatorisk läsning

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 10-103, 93 s Den går bl a att beställa hos Britt-Marie Söderqvist (britt-marie.soderqvist@umu.se) Inst för idéö och samhällsstudier.

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden. 1.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. : ill. (vissa i färg) :
ISBN: 91-27-07345-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 147--244 och 405-461, 153 s

Goldhahn Joakim
Hällbildsstudier i norra Europa : trender och tradition under det nya millenniet
Göteborg : Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet : 2006 : 193 s. :
ISBN: 91-85245-26-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 130 s

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 1-189, 189 s

Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr.
Larsson Mats, Lemdahl Geoffrey, Lidén Kerstin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-44-07317-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 224 s

Det svenska jordbrukets historia. [Bd 1], Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.].
Myrdal Janken, Nordiska museet , Pedersen Ellen Anne, Stiftelsen Lagersberg , Welinder Stig, Widgren Mats
Stockholm : Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg : 1998 : 504 s. : ill. (vissa i färg), diagr. (vissa i färg), kartor (vissa i färg), tab. :
ISBN: 91-27-34892-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 8-236, 228 s

Extra läsning (frivillig)

Carlsson Anders
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. : [The stone age]. : Stenåldern = [The stone age]
Stockholm : Univ. : 1998 : 79 s. :
ISBN: 91-630-7006-5 ; 50:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 7-68, 61 s

Carlsson Anders
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. : [The bronze age (with the late neolithic and the pre-Roman iron age)]. : Bronsåldern (med senneolitikum och förromersk järnålder) = [The bronze age (with the late neolithic and the pre-Roman iron age)]
Stockholm : Univ. : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-631-1327-9 ; 50:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 7-42, 35 s.

The Oxford handbook of the European Bronze Age [Elektronisk resurs]
Fokkens Harry, Harding A. F.
Oxford : Oxford University Press : 2013. : 1 online resource :
URL: Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780191750526
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Goldhahn, Joakim, Bronze Age Rock Art in northern Europe: Contexts and interpretations. Kapitel, s 270-290, 20 s.

Lang Valter
The Bronze and Early Iron Ages in Estonia [Elektronisk resurs]
University of Tartu : 2007 :
URL: Fritt tillgänglig via
Läsanvisning: s 11-47, 36 s

Moment 2. Förhistoria i Norden II, yngre bronsålder - järnålder

Översikter över yngre bronsålder - järnålder, obligatorisk läsning

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 104-164, 60 s.

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden. 2.
Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
ISBN: 91-27-07823-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 506 s

Martens Jes
Pre-Roman Iron Age Settlements in Southern Scandinavia
Kapitel i: Meyer, Michael (red). Haus - Gehöft - Weiler - Dorf. Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit im Nördlischen Mitteleuropa. Verlag Marie Leidorf : 2010 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 229-247, 18 s.

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 191-331, 141 s

Solberg Bergljot
Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
ISBN: 82-02-19871-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 371 s

Det svenska jordbrukets historia. [Bd 1], Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.].
Myrdal Janken, Nordiska museet , Pedersen Ellen Anne, Stiftelsen Lagersberg , Welinder Stig, Widgren Mats
Stockholm : Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg : 1998 : 504 s. : ill. (vissa i färg), diagr. (vissa i färg), kartor (vissa i färg), tab. :
ISBN: 91-27-34892-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 237-459, 222.

Extra läsning (frivillig)

Carlsson Anders
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. : [The bronze age (with the late neolithic and the pre-Roman iron age)]. : Bronsåldern (med senneolitikum och förromersk järnålder) = [The bronze age (with the late neolithic and the pre-Roman iron age)]
Stockholm : Univ. : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-631-1327-9 ; 50:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 43-, 80 s

Wealth and complexity : economically specialised sites in Late Iron Age Denmark
Fiedel Reno, Høilund Nielsen Karen, Stidsing Ernst
Aarhus : Aarhus University Press : 2014 : 290 s. :
ISBN: 9788771243246
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Holst, Mads. 2014, Warrior aristocracy and village community. Two fundamental forms of social organisation in the Late Iron Age and Viking Age. Hela artikeln, 14 s

The archaeology of household
Godino Ivan Briz i, Kovács Gabriella, Kulcsarne-Berzsenyi Birgitta, Madella Marco
Oxford : Oxbow Books : 2013 : vii, 288 p. :
ISBN: 1842175173
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kristiansen, Kristian. 2013. Households in context. Cosmology, economy and long-term change in the Bronze Age of northern Europe. 2 235-263, 28 s.

Lang Valter
The Bronze and Early Iron Ages in Estonia [Elektronisk resurs]
University of Tartu : 2007 :
URL: Fritt tillgänglig via
Läsanvisning: s 49-265, 216 s

Gene : en stormansgård från äldre järnålder i Mellannorrland
Lindqvist Anna-Karin, Ramqvist Per H.
Umeå : Prehistorica : 1993 : 146 s. :
ISBN: 91-630-1803-9 (inb.) ; 210:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 146 s

Tvauri andreas
The Migration Period, Pre-Viking Iron Age and Viking Age in Esstonia.
Tartu University Press. Hela boken (380 s) Ebok till nedladdning : 2012 :
Läsanvisning: Hela boken, 380 s.

Moment 3. Arkeologi i Norden

Obligatorisk läsning

Andrén Anders
Mellan ting och text : en introduktion till de historiska arkeologierna
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1997 : 228, [3] s. :
ISBN: 91-7139-353-6 (inb.) ; 260:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 11-18 och 112-187.

Arwill-Nordbladh Elisabeth
Genusforskning inom arkelogi.
Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
URL: http://www.genus.se/digitalAssets/1279/1279782_arkeologi.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Hela boken 63 s

Baudou Evert
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 444 s

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden. 1.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. : ill. (vissa i färg) :
ISBN: 91-27-07345-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 13-146, 133 s

Gräslund Bo
Arkeologisk datering
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
ISBN: 91-44-61921-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 78 s.

Kulturmiljölagen
Kulturmiljölagen :
URL: kulturmiljölagen
Obligatorisk
Läsanvisning: SFS 1988:950, omtryckt SFS 2002:620, ändrad SFS 2014:694 (hela dokumentet)

Extra läsning (frivillig)

Olsen Björnar
Fra ting til tekst : teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
Oslo : Universitetsforlaget : 1997 : 319 s. :
ISBN: 82-00-22890-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 319 s

Moment 4. Landskap och miljö i Norden

Obligatorisk läsning

Branch Nick
Environmental archaeology : theoretical and practical approaches
London : Arnold : 2005 : 240 s. :
ISBN: 0-340-80871-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: kap 1-3 boken, 129 s

Environmental Archaeology. A guide to the theory and practice of methods, from sampling and recovery to post-excavation
Campbell Gill, Mofett Lisa, Straker Vanessa
2nd edition. English heritage (hela dokumentet, 12 s) : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: hela dokumentet, 37 s

Miljöarkeologisk provtagning vid arkeologiska undersökningar.
Engelmark Roger, Gustafsson S, Linderholm Johan, Viklund Karin
MAL, Umeå universitet (tillhandahålls på MAL) : 1998 :
Obligatorisk
Läsanvisning: hela dokumentet 12 s.

Roberts Neil.
The Holocene : an environmental history
3. ed. : Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 352 s. :
ISBN: 9781118712573
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, ca 250-300 s beroende på upplaga.

Viklund Karin
Miljöarkeologi
I boken: Spår från 10 000 år. Väåsterbottens läns hembygdsförbund : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 47-51, 5 s

Räf Erika
Kallerstad : en gård bland många andra
Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
ISBN: 9789185908721
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Hållbart jordbruk vid Kallerstad. Hela artikeln, 14 s.

Widgren Mats
Reading the prehistoric landscape
Ingår i:
Ymer : tidskrift. Ahlmann Hans W:son, Andersson Gunnar, Helmfrid Staffan, Mannerfelt Carl M:son, Torbrand Dagny, Walldén Gösta, Wallén Axel
Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi : 1881- :
Obligatorisk
Läsanvisning: 130, 69-86. Hela artikeln

Grabowski Radoslaw
Identification and delineation of settlement space functionsin the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches.
Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Hela artikeln, 50 s E-artikel till nedladdning

Extra läsning (frivillig)

Grabowski Radoslaw
Cereal husbandry and settlement: expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age.
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2014 :
Läsanvisning: s 1-69, 69 s. Avhandling till nedladdning

O'Connor Terry
The archaeology of animal bones
Stroud : Sutton : 2000 : 206 s. :
ISBN: 0-7509-2251-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 1-176, 176 s

Human osteology method statement
Museum of London :
Läsanvisning: Dokument till nedladdning

Environmental Archaeology [Elektronisk resurs]
Reitz Elizabeth J., Shackley Myra.
Boston, MA : Springer US : 2012. : XLIV, 516 p. 151 illus., 7 illus. in color. :
URL: Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9781461433392
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 516 s.2015-10-20

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-7865000

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär