......

 
Till umu.se

Kriminologi och viktimologi för jurister, 15.0 hp Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 37

Brottsoffer : ansvar och konsekvenser : ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005
Granström Görel, Mannelqvist Ruth, Weinehall Katarina
Umeå : Juridiska institutionen : 2006 : 149 s. :
ISBN: 91-975348-4-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Boken kommer att finnas tillgänglig i pdf-format på kursportalen vid kursstart.

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007[Elektronisk resurs]
Stockholm : Brottsförebyggande rådet : 2008 : 473 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Rapporten går att ladda ner från Brå:s hemsida, www.bra.se)

Sarnecki Jerzy
Introduktion till kriminologi
2., [uppdaterade och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 609 s. :
ISBN: 978-91-44-04858-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Viktimologisk forskning : [brottsoffer i teori och metod]
Heber Anita, Tiby Eva, Wikman Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 401 s. :
ISBN: 978-91-44-07343-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande artiklar och seminariematerial distribueras via institutionen.

Referenslitteratur


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Juridiska institutionen

Kontaktperson:
Stefan Lidberg

Tel: 090-786 76 15, Mån, ons, fre 10.00-11.30

Fax: 090-786 65 87

Kontaktformulär