Till umu.se

Kriminologi och viktimologi för jurister, 15.0 hp Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

Görel Granström , Ruth Mannelqvist , Katarina Weinehall
Brottsoffer : ansvar och konsekvenser : ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005
Umeå : Juridiska institutionen : 2006 : 149 s. :
ISBN: 91-975348-4-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Boken kommer att finnas tillgänglig i pdf-format på kursportalen vid kursstart.

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007[Elektronisk resurs]
Stockholm : Brottsförebyggande rådet : 2008 : 473 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Rapporten går att ladda ner från Brå:s hemsida, www.bra.se)

Ingrid Lander , Tove Pettersson , Eva Tiby
Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet : genusperspektiv inom svensk kriminologi
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 352 s. :
ISBN: 91-44-03055-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jerzy Sarnecki
Introduktion till kriminologi
2., [uppdaterade och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 609 s. :
ISBN: 978-91-44-04858-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anita Heber , Eva Tiby , Sofia Wikman
Viktimologisk forskning : [brottsoffer i teori och metod]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 401 s. :
ISBN: 978-91-44-07343-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande artikelkompendier och seminariematerial distribueras via institutionen.

Referenslitteratur

Görel Granström
Den onda cirkeln : om brottsoffer, genus och rätten
1. uppl. : Uppsala : Uppsala Publ. House : 2004 : 283, [1] s. :
ISBN: 91-7005-250-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

David Denham , Neil. Olley , Lorraine. Wolhuter
Victimology : victimisation and victims' rights
London ;a New York : Routledge-Cavendish : 2009. : xviii, 301 p. :
ISBN: 1-84568-045-6 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Stephen Jones
Criminology
5 uppl. Oxford University Press : 2013 :

Wolbert Burgess, Ann mfl: Victimology. Theories and applications, 2 uppl., Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2012.


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Juridiska institutionen

Kontaktperson:
Stefan Lidberg

Tel: 090-786 76 15, Mån, ons, fre 10.00-11.30

Fax: 090-786 65 87

Kontaktformulär