Till umu.se

Elektrodynamik II D, 7.5 hp Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 33

Jackson John David
Classical electrodynamics
3. ed. : New York : Wiley : cop. 1999 : xxi, 808 s. :
ISBN: 0-471-30932-X
Se bibliotekskatalogen Album2015-10-20

Kontaktinformation

Institutionen för fysik

Webbsida

Kontaktperson:
Lars-Erik Svensson

Tel: +46-(0)90-786 6913

Fax: +46-(0)90-786 6673

Kontaktformulär