Till umu.se

Allmän miljökunskap, 7.5 hp Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 24

Obligatorisk litteratur

Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle
Persson Christel, Persson Torsten
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 215 s. :
ISBN: 978-91-44-07673-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillhandahålles av institutionen

Delas ut i samband med kursstart


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Ekologi, miljö och geovetenskap

Kontaktperson:
Kristina Fransson-Rosén

Tel: 090-786 77 82

Kontaktformulär