Till umu.se

Didaktisk analys (avancerad nivå), 15.0 hp Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 34

Dysthe Olga
Dialog, samspel och lärande
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 344 s. :
ISBN: 91-44-04195-0
Se bibliotekskatalogen Album

Uljens Michael (red.)
Didaktik : teori, reflektion och praktik.
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
ISBN: 91-44-47941-7
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar
"Om utvärdering av kunskapslyftet" samt "Strategier och modeller för utvärdering" : http://www.skolutveckling.se/vux/dokument/att utv Klyftet.pdf

KK-stiftelse. .
Den fjärde basfärdigheten : http://www.kks.se/assets/F3FF50E8-97E8-454C-9EF3-BAC726AFA7D7/Dokument/fjarde Bas 15327.pdf
55s :

Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1-2
Ingår i:
Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolan arbete med dokumentation. : http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf. Pedagogisk Forskning i Sverige
årg 8 nr 1-2 : 2003 : s 58-69 :

Relevant vetenskaplig avhandling

Skolverkert
Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning. : http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/933.pdf
Stockholm : Liber : 2002 : 165s :

Skolverket
Att utvärdera skolan. Verktyg för utvärdering. : http://www.skolverket.se/publikationer?id=496
1999 : 56s :
Läsanvisning: Endast för Gr/Gy

VFU- handbok (Lärautb. Umeå univ)
http://www.educ.umu.se/vfu/handbook/VFU-handbook-04.pdf


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Naturvetarhuset NA Plan 5
901 87 Umeå

Webbsida

Kontaktperson:
Lars Knutsson

Tel: 090-786 6460

Kontaktformulär