Till umu.se

Etnologi A nät - kultur, berättelser, ritualer, 30.0 hp Tillfällen och anmälan

Starttermin: Ht 2014, vecka 36-03
Kursen fortsätter: Vt 2015, vecka 04-23
Kursort: Internet mm
Undervisningsspråk: Svenska
Studieform: Blandade tider, 50% studietakt, IT-baserad distans (internet)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet
Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: Inga träffar
Antal övriga fysiska träffar för distans: Inga träffar
Upplägg för distanskurs: Undervisningen ges helt via Internet. Undervisningen består av skriftliga introduktioner på kurswebben, litteraturstudier, individuella arbetsuppgifter och nätseminarier.
Urval: Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod: UMU-15006
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00

Webbsida