Till umu.se

Kriminologi och viktimologi för jurister, 15.0 hp Tillfällen och anmälan

Starttermin: Ht 2015, vecka 44-02
Kursort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska
Studieform: Dagtid, 100% studietakt, Normal
Behörighetskrav: 90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Urval: Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod: UMU-25013
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


Starttermin: Ht 2016, vecka 44-02
Kursort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska
Studieform: Dagtid, 100% studietakt, Normal
Behörighetskrav: 90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Urval: Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod: UMU-25013
Anmälan: Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se.
Anmälan2015-10-20

Kontaktinformation

Juridiska institutionen

Kontaktperson:
Stefan Lidberg

Tel: 090-786 76 15, Mån, ons, fre 10.00-11.30

Fax: 090-786 65 87

Kontaktformulär