Till umu.se

Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik för tandsköterskor och tandhygienister, 3.0 hp Tillfällen och anmälan

Starttermin: Vt 2015, vecka 04-23
Kursort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska
Studieform: Dagtid, 25% studietakt, Distans
Behörighetskrav: Univ: Tandsköterske-, tandhygienistexamen eller motsvarande kunskaper. Dispens ges från engelska och svenska.
Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: En
Upplägg för distanskurs: En sammankomst om 3 dagar samt en hemstudiedel
Urval: Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod: UMU-41699
Anmälan: Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se.
Anmälan


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Odontologiska inst:Oral diagn radiologi

Webbsida

Kontaktperson:
Jan Ahlqvist

Tel: 090-785 61 72

Fax: 090-17 80 17

Kontaktformulär