Till umu.se

Linjär algebra, 7.5 hp Tillfällen och anmälan

Starttermin: Ht 2014, vecka 36-44
Kursort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska
Studieform: Dagtid, 50% studietakt, Normal
Behörighetskrav: För tillträde till kursen krävs Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag) eller motsvarande.
Urval: Platsgaranti
Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod: UMU-75815
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Matematik och matematisk statistik
MIT-huset
901 87 Umeå

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman

Tel: 090-786 5936

Fax: 090-786 5222

Kontaktformulär