Till umu.se

Master, magister – utbildning på avancerad nivå

För dig som redan har en examen på kandidatnivå eller en yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng, har Umeå universitet flera påbyggnadsprogram. Genom att läsa ett påbyggnadsprogram kan du fördjupa dig inom ditt område eller bredda din utbildning genom att kliva in på ett nytt. Valet är ditt och utbudet på Umeå universitet är stort. Genom att studera på avancerad nivå ökar du dina chanser att få ett riktigt spännande jobb – och att göra internationell karriär.

Det finns både ettåriga och tvååriga påbyggnadsprogram som antingen leder till magister- eller masterexamen. Du kan också kombinera kurser på avancerad nivå för att få en examen på magister- eller masternivå. Med dessa blir du också behörig att söka till en forskarutbildning.

Många av våra utbildningar på avancerad nivå ges dessutom helt på engelska. Master's Programmes - taught entirely in English

Program Poäng Termin Nivå Ort
Barnmorskeprogrammet 90.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Barnmorskeprogrammet 90.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram 60.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram 60.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan 90.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan 90.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 90.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 90.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogram i arbetsterapi 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogram i arbetsterapi 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Magisterprogram i bildterapi 60.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogram i Fysioterapi 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogram i Fysioterapi 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Magisterprogram i idrottsmedicin 60.0 Ht-15 Avancerad Blandade orter
Magisterprogram i idrottsmedicin 60.0 Ht-16 Avancerad Blandade orter
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i arbetsterapi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i arbetsterapi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i Biomedicin 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i Biomedicin 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i Fysioterapi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i Fysioterapi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i genusvetenskap 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-16 Avancerad Ortsoberoende
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i Miljöarkeologi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i Miljöarkeologi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i omvårdnad 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i omvårdnad 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogram i rätt, genus och samhälle 120.0 Ht-16 Avancerad Ortsoberoende
Masterprogram i socialt arbete 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i beräkningsteknik 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i beräkningsteknik 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i ekologi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i ekologi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i farmaci 120.0 Ht-16 Avancerad Internet och samlort
Masterprogrammet i farmaci 120.0 Ht-15 Avancerad Internet och samlort
Masterprogrammet i finansiering 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i finansiering 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i fri konst 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i fri konst 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i fysik 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i fysik 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i geoekologi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i geoekologi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i IT Management 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i IT Management 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i kemi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i kemi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i ledarskap och organisation 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i ledarskap och organisation 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i management 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i management 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi 120.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi 120.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i redovisning 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i redovisning 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Tourism 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i Tourism 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i transportdesign 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i transportdesign 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik 120.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 30.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 30.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 30.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 30.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 30.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 30.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 30.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 60.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 60.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård 60.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård 60.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 75.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 75.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård 60.0 Vt-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård 60.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre 60.0 Ht-15 Avancerad Ortsoberoende
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Speciallärarprogrammet 90.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Speciallärarprogrammet 90.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Specialpedagogprogrammet 90.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Specialpedagogprogrammet 90.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Teologprogrammet - magisterutbildning 60.0 Ht-15 Avancerad Umeå
Teologprogrammet - magisterutbildning 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
^ Till sidans topp

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Accounting Auditing and Control D 30.0 Ht-16 Företagsek.. Avancerad
Accounting Auditing and Control D 30.0 Ht-15 Företagsek.. Avancerad
Adaptiv reglerteknik 7.5 Vt-16 Elektronik Avancerad
Adaptiv reglerteknik 7.5 Vt-17 Elektronik Avancerad
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling 7.5 Ht-15 Medietekni.. Avancerad
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling 7.5 Ht-16 Medietekni.. Avancerad
Aktivitetsteori 7.5 Ht-16 Informatik Avancerad
Aktivitetsteori 7.5 Ht-15 Informatik Avancerad
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design 9.0 Vt-17 Medietekni.. Avancerad
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design 9.0 Vt-16 Medietekni.. Avancerad
Akvatiska ekosystem 7.5 Ht-16 Biologi Avancerad
Akvatiska ekosystem 7.5 Ht-15 Biologi Avancerad
Akvatisk biogeokemi 7.5 Ht-16 Geovetensk.. Avancerad
Akvatisk biogeokemi 7.5 Ht-15 Geovetensk.. Avancerad
Akvatisk ekosystemekologi 7.5 Ht-15 Biologi Avancerad
Akvatisk ekosystemekologi 7.5 Ht-16 Biologi Avancerad
Algebraisk topologi 7.5 Ht-15 Matematik Avancerad
Allmän relativitetsteori D 7.5 Ht-16 Fysik Avancerad
Analys av finansiella data 7.5 Vt-17 Statistik Avancerad
Analys av finansiella data 7.5 Vt-16 Statistik Avancerad
Analys av fältdata 15.0 Vt-17 Biologi Avancerad
Analys av fältdata 15.0 Vt-16 Biologi Avancerad
Analys av miljöförändringar 15.0 Vt-16 Geovetensk.. Avancerad
Analys av miljöförändringar 15.0 Vt-17 Geovetensk.. Avancerad
Analysfördjupning - miljöarkeologi 15.0 Ht-15 Arkeologi Avancerad
Analys på mångfalder 7.5 Sommar-16 Matematik Avancerad
Anställningsavtalets rättsliga reglering 15.0 Vt-16 Rättsveten.. Avancerad
Anställningsavtalets rättsliga reglering 15.0 Vt-17 Rättsveten.. Avancerad
Antropocen - en världshistoria 7.5 Ht-16 Idé- och l.. Avancerad
Användarforskning för interaktionsdesign 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Användarforskning för interaktionsdesign 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Applikationer i sensornätverk 7.5 Vt-16 Medietekni.. Avancerad
Applikationer i sensornätverk 7.5 Vt-17 Medietekni.. Avancerad
Arbete miljö och hälsa 15.0 Ht-16 Psykologi Avancerad
Arbete och familjens utmaningar i en modern välfärdsstat 7.5 Ht-16 Sociologi Avancerad
Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs 7.5 Ht-15 Medicin Avancerad
Arbetsmarknadsekonomi D19 7.5 Vt-16 Nationalek.. Avancerad
Arbetsmedicin 7.5 Vt-17 Omvårdnad/.. Avancerad
Arbetsmedicin 7.5 Vt-16 Omvårdnad/.. Avancerad
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Ht-15 Rättsveten.. Avancerad
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Ht-16 Rättsveten.. Avancerad
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning ergonomi 7.5 Vt-16 Fysioterap.. Avancerad
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning ergonomi 7.5 Vt-17 Arbetsvete.. Avancerad
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning företagssköterska 7.5 Vt-17 Omvårdnad/.. Avancerad
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning företagssköterska 7.5 Vt-16 Omvårdnad/.. Avancerad
Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod 15.0 Ht-15 Arbetstera.. Avancerad
Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod 15.0 Ht-16 Arbetstera.. Avancerad
Arbetsterapi - examensarbete 30.0 Ht-16 Arbetstera.. Avancerad
Arbetsterapi - examensarbete 30.0 Ht-15 Arbetstera.. Avancerad
Arktiska Ekosystem 15.0 Ht-16 Biologi Avancerad
Arktiska Ekosystem 15.0 Ht-15 Biologi Avancerad
Arktisk geoekologi 15.0 Vt-17 Geovetensk.. Avancerad
Arktisk geoekologi 15.0 Vt-16 Geovetensk.. Avancerad
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar 7.5 Ht-16 Datavetens.. Avancerad
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar 7.5 Ht-15 Datavetens.. Avancerad
Astrofysik C 7.5 Vt-17 Fysik Avancerad
Att skapa mästerverk. Litteraturpriser, kritiker och läsare 7.5 Ht-15 Engelska Avancerad
Att underlätta vardagen för barn och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning 7.5 Vt-17 Arbetstera.. Avancerad
Att underlätta vardagen för barn och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning 7.5 Vt-16 Arbetstera.. Avancerad
Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning 15.0 Vt-17 Specialped.. Avancerad
Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning 15.0 Vt-16 Specialped.. Avancerad
Avancerad biostatistik och epidemiologi 7.5 Ht-16 Folkhälsov.. Avancerad
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar 7.5 Vt-16 Datavetens.. Avancerad
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar 7.5 Vt-17 Datavetens.. Avancerad
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7.5 Ht-15 Fysik Avancerad
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7.5 Ht-16 Fysik Avancerad
Avancerade distribuerade system 7.5 Ht-15 Datavetens.. Avancerad
Avancerade distribuerade system 7.5 Ht-16 Datavetens.. Avancerad
Avancerade experimentella kemiska verktyg 15.0 Ht-15 Kemi Avancerad
Avancerade experimentella kemiska verktyg 15.0 Ht-16 Kemi Avancerad
Avancerade material 7.5 Vt-17 Fysik Avancerad
Avancerade material 7.5 Vt-16 Fysik Avancerad
Avancerade metoder i epidemiologi 5.0 Ht-15 Folkhälsov.. Avancerad
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 5.0 Ht-15 Folkhälsov.. Avancerad
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 7.5 Ht-16 Folkhälsov.. Avancerad
Avancerad Molekylärbiologi 15.0 Ht-15 Molekylärb.. Avancerad
Avancerad Molekylärbiologi 15.0 Ht-16 Molekylärb.. Avancerad
Avancerad Neuropsykologi 15.0 Vt-17 Psykologi Avancerad
Avancerad organisk kemi 15.0 Vt-16 Kemi Avancerad
Avancerad organisk kemi 15.0 Vt-17 Kemi Avancerad
Avancerad rumslig analys 15.0 Vt-17 Kulturgeog.. Avancerad
Avancerad rumslig analys 15.0 Vt-16 Kulturgeog.. Avancerad
Avancerad sannolikhetsteori 7.5 Vt-16 Matematisk.. Avancerad
Avancerat projekt i fysik 7.5 Vt-16 Fysik Avancerad
Avancerat projekt i fysik 7.5 Ht-15 Fysik Avancerad
Barn, unga och familj i socialt arbete 15.0 Ht-15 Socialt ar.. Avancerad
Barn, unga och familj i socialt arbete 15.0 Vt-16 Socialt ar.. Avancerad
Barnrätt 15.0 Vt-16 Rättsveten.. Avancerad
Barnrätt 15.0 Vt-17 Rättsveten.. Avancerad
Barnrätt 15.0 Ht-16 Rättsveten.. Avancerad
Barnrätt 15.0 Ht-15 Rättsveten.. Avancerad
Batterier och bränsleceller 7.5 Ht-16 Kemi Avancerad
Bedömning av arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt, arbetsterapeutiskt och fysioterapeutiskt perspektiv 7.5 Vt-17 Fysioterap.. Avancerad
Bedömning av arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt, arbetsterapeutiskt och fysioterapeutiskt perspektiv 7.5 Vt-16 Fysioterap.. Avancerad
Bedömning av arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt, arbetsterapeutiskt och sjukgymnastiskt perspektiv 7.5 Vt-16 Arbetstera.. Avancerad
Bedömning av arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt, arbetsterapeutiskt och sjukgymnastiskt perspektiv 7.5 Vt-17 Arbetstera.. Avancerad
Befolkning och mobilitet 15.0 Vt-16 Kulturgeog.. Avancerad
Befolkning och mobilitet 15.0 Vt-17 Kulturgeog.. Avancerad
Behandling av mediasignaler 15.0 Ht-16 Medietekni.. Avancerad
Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning 7.5 Vt-17 Arbetsvete.. Avancerad
Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning 7.5 Vt-16 Fysioterap.. Avancerad
Beräkningskemi 7.5 Vt-17 Kemi Avancerad
Beräkningskemi 7.5 Vt-16 Kemi Avancerad
Beröringsfria mätmetoder 7.5 Ht-15 Fysik Avancerad
Beröringsfria mätmetoder 7.5 Ht-16 Fysik Avancerad
Beskattningsrätt II 15.0 Vt-17 Juridik oc.. Avancerad
Beskattningsrätt II 15.0 Vt-16 Juridik oc.. Avancerad
Bildbehandling 7.5 Vt-16 Medietekni.. Avancerad
Bildbehandling 7.5 Vt-17 Medietekni.. Avancerad
Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7.5 Ht-15 Radiofysik.. Avancerad
Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7.5 Ht-16 Radiofysik.. Avancerad
Biobränslen 7.5 Ht-16 Biologi Avancerad
Bioenergi 7.5 Ht-15 Biologi Avancerad
Bioenergi 7.5 Ht-16 Energitekn.. Avancerad
Bioenergi 7.5 Ht-15 Energitekn.. Avancerad
Bioenergi projekt 7.5 Ht-15 Biologi Avancerad
Bioenergi projekt 7.5 Ht-16 Biologi Avancerad
Biofysikaliska-kemiska koncept 15.0 Ht-15 Kemi Avancerad
Biofysikaliska-kemiska koncept 15.0 Ht-16 Kemi Avancerad
Biokemi - Proteiners struktur och funktion 15.0 Ht-16 Kemi Avancerad
Biokemi - Proteiners struktur och funktion 15.0 Ht-15 Kemi Avancerad
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Ht-16 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Ht-15 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Vt-17 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Vt-16 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Vt-16 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Vt-17 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Ht-16 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Ht-15 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 7.5 Ht-16 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 7.5 Vt-17 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 7.5 Ht-15 Pedagogik Avancerad
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 7.5 Vt-16 Pedagogik Avancerad
Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem 15.0 Vt-16 Biologi Avancerad
Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem 15.0 Vt-17 Biologi Avancerad
Biomedicinska sensorer och analys 7.5 Ht-16 Radiofysik.. Avancerad
Biomedicinska sensorer och analys 7.5 Ht-15 Radiofysik.. Avancerad
Biostatistik 5.0 Ht-16 Folkhälsov.. Avancerad
Biostatistik, del 1 5.0 Ht-15 Folkhälsov.. Avancerad
Biostatistik, del 2 5.0 Ht-15 Folkhälsov.. Avancerad
Brännpunkt Norrland - perspektiv på en region i förändring 7.5 Vt-16 Kulturvete.. Avancerad
Byggledning 15.0 Vt-17 Byggteknik Avancerad
Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D 30.0 Ht-15 Företagsek.. Avancerad
Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D 30.0 Ht-16 Företagsek.. Avancerad
Consumer Behavior and Marketing Strategy D 15.0 Ht-16 Företagsek.. Avancerad
Consumer Behavior and Marketing Strategy D 15.0 Ht-15 Företagsek.. Avancerad
Corporate Finance and Analysis D 15.0 Ht-16 Företagsek.. Avancerad
Corporate Finance and Analysis D 15.0 Ht-15 Företagsek.. Avancerad
Corporate Governance D 7.5 Vt-16 Företagsek.. Avancerad
Corporate Governance D 7.5 Vt-17 Företagsek.. Avancerad
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities 15.0 Vt-16 Genusveten.. Avancerad
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities 15.0 Vt-17 Genusstudi.. Avancerad
Databasteknik 7.5 Vt-16 Datavetens.. Avancerad
Databasteknik 7.5 Vt-17 Datavetens.. Avancerad
Datainsamling och analys 7.5 Ht-15 Psykologi Avancerad
Datainsamling och analys 7.5 Ht-16 Psykologi Avancerad
Datorbaserad läkemedelsdesign 7.5 Ht-16 Kemi Avancerad
Datorers uppbyggnad och arkitektur 7.5 Ht-15 Datavetens.. Avancerad
Datorers uppbyggnad och arkitektur 7.5 Ht-16 Datavetens.. Avancerad
Datorintensiva statistiska metoder 7.5 Vt-16 Matematisk.. Avancerad
Datorintensiva statistiska metoder 7.5 Vt-17 Matematisk.. Avancerad
Datormoln 7.5 Vt-16 Datavetens.. Avancerad
Datormoln 7.5 Vt-17 Datavetens.. Avancerad
Den Johanneiska litteraturen och teologin: Språklig magisterkurs i Nya Testamentets exegetik 15.0 Ht-16 Teologi Avancerad
Dentala biomaterial med inriktning mot tandteknik 23.0 Ht-15 Tandteknik Avancerad
Design, innovation och ledning 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Design, innovation och ledning 15.0 Ht-16 Informatik.. Avancerad
Design av högpresterande mjukvara 7.5 Vt-17 Datavetens.. Avancerad
Design av samverkande system 7.5 Ht-16 Datavetens.. Avancerad
Design för användarupplevelse 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Design för användarupplevelse 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem 7.5 Vt-16 Datavetens.. Avancerad
Destinationer och regional utveckling 15.0 Ht-16 Kulturgeog.. Avancerad
Detektivromanen. Tradition och förnyelse 7.5 Ht-15 Engelska Avancerad
Det politiska klimatet i Europa 7.5 Ht-16 Sociologi Avancerad
Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri 15.0 Ht-15 Barn- och .. Avancerad
Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri 15.0 Ht-16 Barn- och .. Avancerad
Diagnostisk radiologi för ingenjörer 15.0 Ht-16 Radiofysik.. Avancerad
Digital Historia 7.5 Vt-16 Idé- och l.. Avancerad
Digital kommunikation 7.5 Vt-17 Elektronik Avancerad
Digitalt seende 7.5 Vt-16 Medietekni.. Avancerad
Digitalt seende 7.5 Vt-17 Medietekni.. Avancerad
Diskret modellering 7.5 Ht-15 Matematik Avancerad
Diskret modellering 7.5 Ht-16 Matematik Avancerad
Diskursanalys i digital miljö 7.5 Vt-16 Kulturvete.. Avancerad
Distribuerade system 7.5 Ht-16 Datavetens.. Avancerad
Distribuerade system 7.5 Ht-15 Datavetens.. Avancerad
Dosplanering för strålbehandling 7.5 Vt-16 Omvårdnad/.. Avancerad
Drivrutiner i Linux 7.5 Vt-17 Elektronik Avancerad
Drivrutiner i Linux 7.5 Vt-16 Elektronik Avancerad
Drivrutiner i Linux 7.5 Ht-15 Elektronik Avancerad
Drivrutiner i Linux 7.5 Ht-16 Elektronik Avancerad
Effektiva algoritmer 7.5 Ht-16 Datavetens.. Avancerad
Effektiva algoritmer och problemkomplexitet 7.5 Ht-15 Datavetens.. Avancerad
Ekologisk dynamik 15.0 Ht-16 Biologi Avancerad
Ekologisk dynamik 15.0 Ht-15 Biologi Avancerad
Ekonometri I D12 7.5 Ht-16 Nationalek.. Avancerad
Ekonometri I D12 7.5 Ht-15 Nationalek.. Avancerad
Ekonomisk familjerätt 15.0 Ht-15 Rättsveten.. Avancerad
Ekonomisk familjerätt 15.0 Ht-16 Rättsveten.. Avancerad
^ Till sidans topp


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2016-02-03

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

För program på avancerad nivå krävs:

- Avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå

- Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

undantag kan göras efter särskild prövning av motsvarande kvalifikationer.

För kurser på avancerad nivå krävs:

En genomgången svensk eller utländsk utbildning på grund- eller avancerad nivå. Det krävs alltså ingen examen. Kraven kan vara uppnådda högskolepoäng inom visst ämne, huvudområde eller specifika kurser.

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.