Till umu.se

Master, magister – utbildning på avancerad nivå

För dig som redan har en examen på kandidatnivå eller en yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng, har Umeå universitet flera påbyggnadsprogram. Genom att läsa ett påbyggnadsprogram kan du fördjupa dig inom ditt område eller bredda din utbildning genom att kliva in på ett nytt. Valet är ditt och utbudet på Umeå universitet är stort. Genom att studera på avancerad nivå ökar du dina chanser att få ett riktigt spännande jobb – och att göra internationell karriär.

Det finns både ettåriga och tvååriga påbyggnadsprogram som antingen leder till magister- eller masterexamen. Du kan också kombinera kurser på avancerad nivå för att få en examen på magister- eller masternivå. Med dessa blir du också behörig att söka till en forskarutbildning.

Många av våra utbildningar på avancerad nivå ges dessutom helt på engelska. Master's Programmes - taught entirely in English

Program Poäng
Barnmorskeprogrammet 90.0
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram 60.0
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan 90.0
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 90.0
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60.0
Magisterprogram i arbetsterapi 60.0
Magisterprogram i bildterapi 60.0
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap 60.0
Magisterprogram i Fysioterapi 60.0
Magisterprogram i idrottsmedicin 60.0
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt 60.0
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt 60.0
Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd 60.0
Masterprogram i arbetsterapi 120.0
Masterprogram i Biomedicin 120.0
Masterprogram i folkhälsovetenskap 120.0
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi 120.0
Masterprogram i Fysioterapi 120.0
Masterprogram i genusvetenskap 120.0
Masterprogram i historiska studier 120.0
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande 120.0
Masterprogram i Miljöarkeologi 120.0
Masterprogram i omvårdnad 120.0
Masterprogram i rätt, genus och samhälle 120.0
Masterprogram i socialt arbete 120.0
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering 120.0
Masterprogrammet i avancerad produktdesign 120.0
Masterprogrammet i beräkningsteknik 120.0
Masterprogrammet i datavetenskap 120.0
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention 120.0
Masterprogrammet i ekologi 120.0
Masterprogrammet i farmaci 120.0
Masterprogrammet i finansiering 120.0
Masterprogrammet i fri konst 120.0
Masterprogrammet i fysik 120.0
Masterprogrammet i geoekologi 120.0
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion 120.0
Masterprogrammet i interaktionsdesign 120.0
Masterprogrammet i IT Management 120.0
Masterprogrammet i kemi 120.0
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap 120.0
Masterprogrammet i ledarskap och organisation 120.0
Masterprogrammet i management 120.0
Masterprogrammet i marknadsföring 120.0
Masterprogrammet i molekylärbiologi 120.0
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier 120.0
Masterprogrammet i Nationalekonomi 120.0
Masterprogrammet i redovisning 120.0
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik 120.0
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development 120.0
Masterprogrammet i Tourism 120.0
Masterprogrammet i transportdesign 120.0
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik 120.0
Senare del av Lärarprogram. Termin 2 eller högre 30.0
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre 30.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 60.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård 60.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 75.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård 60.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård 60.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60.0
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre 60.0
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60.0
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60.0
Speciallärarprogrammet 90.0
Specialpedagogprogrammet 90.0
Teologprogrammet - magisterutbildning 60.0
^ Till sidans topp

Kurs Poäng Ämne
Accounting Auditing and Control D 30.0 Företagsek..
Adaptiv reglerteknik 7.5 Elektronik
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling 7.5 Medietekni..
Aktivitetsteori 7.5 Informatik
Aktuell forskning i fysik 1 2.0 Fysik
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design 9.0 Medietekni..
Akvatiska ekosystem 7.5 Biologi
Akvatiska ekosystem 7.5 Geovetensk..
Akvatisk biogeokemi 7.5 Geovetensk..
Akvatisk ekosystemekologi 7.5 Biologi
Algebraisk topologi 7.5 Matematik
Allmän relativitetsteori D 7.5 Fysik
Analys av finansiella data 7.5 Statistik
Analys av fältdata 15.0 Biologi
Analys av miljöförändringar 15.0 Geovetensk..
Analysfördjupning - miljöarkeologi 15.0 Arkeologi
Analys på mångfalder 7.5 Matematik
Anställningsavtalets rättsliga reglering 15.0 Rättsveten..
Antropocen - en världshistoria 7.5 Idé- och l..
Användarforskning för interaktionsdesign 15.0 Informatik
Applikationer i sensornätverk 7.5 Medietekni..
Arbete miljö och hälsa 15.0 Psykologi
Arbete och familjens utmaningar i en modern välfärdsstat 7.5 Sociologi
Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs 7.5 Folkhälsov..
Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs 7.5 Medicin
Arbetsmarknadsekonomi D19 7.5 Nationalek..
Arbetsmedicin 7.5 Omvårdnad/..
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning 7.5 Rättsveten..
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning ergonomi 7.5 Fysioterap..
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning ergonomi 7.5 Arbetsvete..
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning företagssköterska 7.5 Omvårdnad/..
Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod 15.0 Arbetstera..
Arbetsterapi - examensarbete 30.0 Arbetstera..
Arktiska Ekosystem 15.0 Biologi
Arktisk geoekologi 15.0 Geovetensk..
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar 7.5 Datavetens..
Astrofysik C 7.5 Fysik
Att skapa litterära mästerverk. Litteraturpriser, kritiker och läsare 7.5 Engelska
Att skapa mästerverk. Litteraturpriser, kritiker och läsare 7.5 Engelska
Att underlätta vardagen för barn och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning 7.5 Arbetstera..
Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning 15.0 Specialped..
Avancerad biostatistik och epidemiologi 7.5 Folkhälsov..
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar 7.5 Datavetens..
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7.5 Fysik
Avancerade distribuerade system 7.5 Datavetens..
Avancerade experimentella kemiska verktyg 15.0 Kemi
Avancerade material 7.5 Fysik
Avancerade metoder i epidemiologi 5.0 Folkhälsov..
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 5.0 Folkhälsov..
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 7.5 Folkhälsov..
Avancerad Molekylärbiologi 15.0 Molekylärb..
Avancerad Neuropsykologi 15.0 Psykologi
Avancerad organisk kemi 15.0 Kemi
Avancerad rumslig analys 15.0 Kulturgeog..
Avancerad sannolikhetsteori 7.5 Matematisk..
Avancerat projekt i fysik 7.5 Fysik
Barn, unga och familj i socialt arbete 15.0 Socialt ar..
Barnrätt 15.0 Rättsveten..
Barns och ungas identitetsskapande på nätet 7.5 Pedagogisk..
Batterier och bränsleceller 7.5 Kemi
Bedömning av arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt, arbetsterapeutiskt och fysioterapeutiskt perspektiv 7.5 Fysioterap..
Bedömning av arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt, arbetsterapeutiskt och sjukgymnastiskt perspektiv 7.5 Arbetstera..
Befolkning och mobilitet 15.0 Kulturgeog..
Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning 7.5 Arbetsvete..
Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning 7.5 Fysioterap..
Beräkningskemi 7.5 Kemi
Beröringsfria mätmetoder 7.5 Fysik
Beskattningsrätt II 15.0 Rättsveten..
Beskattningsrätt II 15.0 Juridik oc..
Bildbehandling 7.5 Medietekni..
Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7.5 Radiofysik..
Biobränslen 7.5 Biologi
Bioenergi 7.5 Biologi
Bioenergi 7.5 Energitekn..
Bioenergi projekt 7.5 Biologi
Biofysikaliska-kemiska koncept 15.0 Kemi
Biokemi - Proteiners struktur och funktion 15.0 Kemi
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Pedagogik
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium 7.5 Pedagogik
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 7.5 Pedagogik
Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem 15.0 Biologi
Biomedicinska sensorer och analys 7.5 Radiofysik..
Biostatistik 5.0 Folkhälsov..
Biostatistik, del 1 5.0 Folkhälsov..
Biostatistik, del 2 5.0 Folkhälsov..
Brännpunkt Norrland - perspektiv på en region i förändring 7.5 Kulturvete..
Byggledning 15.0 Byggteknik
Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D 30.0 Företagsek..
Consumer Behavior and Marketing Strategy D 15.0 Företagsek..
Corporate Finance and Analysis D 15.0 Företagsek..
Corporate Governance D 7.5 Företagsek..
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities 15.0 Genusveten..
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities 15.0 Genusstudi..
Databasteknik 7.5 Datavetens..
Datainsamling och analys 7.5 Psykologi
Datorers uppbyggnad och arkitektur 7.5 Datavetens..
Datorintensiva statistiska metoder 7.5 Matematisk..
Datormoln 7.5 Datavetens..
Den Johanneiska litteraturen och teologin: Språklig magisterkurs i Nya Testamentets exegetik 15.0 Teologi
Dentala biomaterial med inriktning mot tandteknik 23.0 Tandteknik
Design, innovation och ledning 15.0 Informatik
Design, innovation och ledning 15.0 Informatik..
Design av digital didaktik 7.5 IT och lär..
Design av högpresterande mjukvara 7.5 Datavetens..
Design för användarupplevelse 15.0 Informatik
Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem 7.5 Datavetens..
Destinationer och regional utveckling 15.0 Kulturgeog..
Detektivromanen. Tradition och förnyelse 7.5 Engelska
Det politiska klimatet i Europa 7.5 Sociologi
Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri 15.0 Barn- och ..
Diagnostisk radiologi för ingenjörer 15.0 Radiofysik..
Digital Historia 7.5 Idé- och l..
Digital kommunikation 7.5 Elektronik
Digitalt seende 7.5 Medietekni..
Diskret modellering 7.5 Matematik
Diskursanalys i digital miljö 7.5 Kulturvete..
Distribuerade system 7.5 Datavetens..
Dosplanering för strålbehandling 7.5 Omvårdnad/..
Drivrutiner i Linux 7.5 Elektronik
Effektiva algoritmer 7.5 Datavetens..
Effektiva algoritmer och problemkomplexitet 7.5 Datavetens..
Ekologisk dynamik 15.0 Biologi
Ekonometri I D12 7.5 Nationalek..
Ekonomisk familjerätt 15.0 Rättsveten..
Elektrodynamik II D 7.5 Fysik
Elektrokemi, grunder och tillämpningar 15.0 Kemi
Emergenta system 7.5 Datavetens..
Energieffektivisering 15.0 Energitekn..
Energieffektivisering i byggnader 15.0 Energitekn..
Energilagringsteknik 7.5 Energitekn..
Energitekniskt fördjupningsprojekt 15.0 Energitekn..
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen 15.0 Engelska
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för masterexamen 30.0 Engelska
Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen 15.0 Engelska
Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för masterexamen 30.0 Engelska
Epidemiologi 10.0 Folkhälsov..
Ersättningsrätt 15.0 Rättsveten..
EU Constitutional Law 15.0 Rättsveten..
Evidensbaserad arbetsterapi 7.5 Arbetstera..
Evidensbaserad fysioterapi 7.5 Fysioterap..
Evidensbaserad vård och omsorg 7.5 Omvårdnad/..
Evidensbaserat folkhälsoarbete 4.0 Folkhälsov..
Evolutionär biologi 15.0 Biologi
Examensarbete för civilingenjörer 30.0 Datavetens..
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 30.0 Datavetens..
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik 30.0 Fysik
Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design 30.0 Medietekni..
Examensarbete för lärarexamen: Språkdidaktisk inriktning 30.0 Språkdidak..
Examensarbete för magisterexamen: Svenska/Nordiska språk 15.0 Svenska oc..
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik 15.0 Datavetens..
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap 15.0 Datavetens..
Examensarbete för magisterexamen i energiteknik 15.0 Energitekn..
Examensarbete för magisterexamen i Skandinavistik 15.0 Svenska oc..
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik 30.0 Datavetens..
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi) 30.0 Datavetens..
Examensarbete för masterexamen i elektronik (inriktning Robotik och reglerteknik) 30.0 Elektronik
Examensarbete för masterexamen i matematik 30.0 Matematik
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik 30.0 Matematisk..
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi 30.0 Biologi
Examensarbete för masterexamen i växtmolekylärbiologi 30.0 Biologi
Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling 30.0 Pedagogik
Examensarbete i biologi avseende masterexamen 60.0 Biologi
Examensarbete i biologi avseende masterexamen 30.0 Biologi
Examensarbete i biologi avseende masterexamen 45.0 Biologi
Examensarbete i folkhälsovetenskap 30.0 Folkhälsov..
Examensarbete i geovetenskap/naturgeografi avseende masterexamen 30.0 Geovetensk..
Examensarbete i geovetenskap/naturgeografi avseende masterexamen 60.0 Geovetensk..
Examensarbete i geovetenskap/naturgeografi avseende masterexamen 45.0 Geovetensk..
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp 15.0 Kemi
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp 30.0 Kemi
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp 30.0 Kemi
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp 45.0 Kemi
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 60 hp 60.0 Kemi
Examensarbete i kostvetenskap, Magisternivå 15.0 Nutrition
Examensarbete i kostvetenskap, magisternivå 30.0 Nutrition
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik 30.0 Radiofysik..
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för magisterexamen 30.0 Miljö- och..
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för magisterexamen 15.0 Miljö- och..
Examensarbete i Teknisk kemi 30.0 Kemi
Examensarbete i växtmolekylärbiologi 60.0 Biologi
Examensarbete - Lärarprogrammet 30.0 Övriga kur..
Examensarbete med språkdidaktisk inriktning för lärarexamen 30.0 Språkdidak..
Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt 7.5 Omvårdnad/..
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser 7.5 Energitekn..
Farmakologi N/T 15.0 Molekylärb..
Feministisk teknovetenskap 15.0 Informatik
Filosofiska aspekter på nära relationer 7.5 Filosofi
Filterdesign 7.5 Elektronik
Financial Management D 30.0 Företagsek..
Finansiell ekonomi D2 7.5 Nationalek..
Finansiell ekonomi II D21 7.5 Nationalek..
Finansiell matematik 7.5 Matematik
Finita elementmetoden 7.5 Matematik
Finita elementmodellering i maskinteknik 15.0 Maskintekn..
Finska, Examensarbete för magisterexamen 15.0 Finska
Forskning och utvecklingsarbete 15.0 Pedagogisk..
Forskning och utvecklingsarbete i skolan 1 7.5 Utbildning..
Forskningsdesign och metodologi 15.0 Kulturgeog..
Forskningsförberedande kurs i medicinsk fysik (medicinsk strålningsfysik, medicinsk teknik) och dess tillämpningar 30.0 Radiofysik..
Franska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen 15.0 Franska
^ Till sidans topp


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2016-02-03

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

För program på avancerad nivå krävs:

- Avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå

- Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

undantag kan göras efter särskild prövning av motsvarande kvalifikationer.

För kurser på avancerad nivå krävs:

En genomgången svensk eller utländsk utbildning på grund- eller avancerad nivå. Det krävs alltså ingen examen. Kraven kan vara uppnådda högskolepoäng inom visst ämne, huvudområde eller specifika kurser.

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.