Till umu.se

Läs en master i vår!

Gör något bra ännu bättre. Master ger dig spännande karriärmöjligheter. Du blir till exempel behörig att söka till en forskarutbildning.

Du som redan har en examen på kandidatnivå eller en yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng kan bygga på din examen med ett eller ett par år. Det finns både ettåriga och tvååriga påbyggnadsprogram som antingen leder till magister- eller masterexamen. Du kan också kombinera kurser på avancerad nivå för att få en examen på magister- eller masternivå.

Sista anmälaningsdag var den 15 oktober men det går fortfarande att göra en sen anmälan till flera utbildningar. Utbildningar som är öppna för anmälan hittar du här.


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2012-10-17

Utskriftsversion