Till umu.se
Anmäl dig här

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 hp

Om programmet

Magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa är ett samarbete mellan medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet, och innehåller inriktningarna arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi samt företagssköterska. Via utbildningen får studenter och yrkesverksamma som har nödvändiga baskunskaper en möjlighet att bygga på sin tidigare utbildning och få en magisterexamen med specialkompetens inom området.

Området arbetsliv och hälsa är tvärvetenskapligt och handlar om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande. Perspektiv och kunskap hämtas från natur-, samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap. Efter studier i arbetsliv och hälsa ska studenten ha:

  • kunskap om teorier som behandlar arbetsmiljöns påverkan på hälsan,
  • färdigheter att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för praktisk problemlösning och hälsofrämjande arbete samt
  • färdigheter att arbeta i tvärvetenskapliga team och ha utvecklat sin förmåga att bedöma arbetsrelaterade, etiska och juridiska dilemman
Behörighet till magisterprogrammet har den som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna finns dock särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter så kallad reell kompetens prövas.

Om du har frågor om programmet, kontakta mig, Anita Pettersson-Strömbäck, anita.p.stromback@envmed.umu.se. Om du använder kontaktformuläret här till höger, se till att din mejladress är rätt. Jag får många frågor jag inte kan svara på pga. felstavade mejladresser.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Medicine Magisterexamen (1 år)  med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktningarna ergonomi eller företagssköterska

alternativt

Filosofie Magisterexamen (1 år) med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktning mot arbetsmiljöteknik eller beteendevetenskap Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 60 högskolepoäng. I programmet ingår inriktningsövergipande och inriktningsspecifika kurser. Programmet går på helfart, distans och är delvis nätbaserat och har åtta samlingstillfällen på Umeå campus. Samlingarna kan innehålla obligatoriska moment så som aktivt deltagande i seminarier och tentamen.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, gruppövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen. Samtliga kurser/utbildningsmoment har nätburna inslag, vilket kräver att studenten har tillgång till bredband på ca 2 mbit/s, webbkamera samt head set bestående av hörlurar och mikrofon.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Yrkes- och miljömedicin
Norrlands Universitetssjukhus, Byggnad 6H
901 87

Tel: 090-785 00 00

Webbsida

Kontaktperson:
Anita Pettersson-Strömbäck

Tel: 090-786 88 34

Kontaktformulär