Till umu.se

PraktikMasterprogrammet i management, 120 hp

Praktiken ska ge dig som student en möjlighet att få kontakt med näringslivet. Du får en möjlighet att omsätta tidigare kunskaper och erfarenheter i tillämpat företagsekonomiskt arbete. För att syftet med praktikkursen ska uppnås är det viktigt att du, förutom att delta i det dagliga arbetet, får en möjlighet att arbeta med en mer omfattande arbetsuppgift; ett projekt, ett utredningsuppdrag, en undersökning eller liknande, till nytta för den aktuella arbetsplatsen och för din egen omsättning av teori till praktiskt arbete.

Handelshögskolan tillhandahåller ett antal praktikplatser i Umeå. Dessa platser söker du i konkurrens med andra inom ditt program. Du har stora möjligheter att själv söka praktik på företag i Sverige eller internationellt. Det underlättar dina möjligheter att få en praktikplats som motsvarar dina förväntningar samtidigt som du förbereder dig för det framtida jobbsökandet. Ta i god tid kontakt med företag som du är intresserad av.

Läs mer om praktik på masterprogrammen2010-03-16

Kontaktinformation

Handelshögskolan/USBE
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Webbsida

Kontaktperson:
Gisela Taube Lyxzén

Tel: +46 (0)90 - 786 77 26

Fax: +46 (0)90 - 786 66 74

Kontaktformulär