Till umu.se

ProgramöversiktPsykologprogrammet, 300 hp

Här kan du se kurserna inom psykologprogrammet. Se utbildningsbeskrivning för mer detaljerad beskrivning av programmet.

OBS! Denna översikt gäller för studenter antagna tom VT15. Kursöversikt from HT15 kommer inom kort.

För att se kursplanen för respektive kurs nedan, ange kurskoden i databasen för kursplaner.

Termin 1 Kurskod
Kurs 1: Psykologi och psykologen. 7,5 hp 2PS033
Kurs 2: Utvecklings- och personlighetspsykologi - grundnivå. 22,5 hp 2PS034
Termin 2
Kurs 3: Kognitiv och biologisk psykologi - grundnivå. 15 hp 2KO009
Kurs 4: Pedagogik. 15 hp 2PS025
Termin 3
Kurs 5: Sociologi. 30 hp 2PS028
Termin 4
Kurs 6: Grupp och organisation. 22,5 hp 2PS029
Kurs 7: System, kommunikation och hälsa. 7,5 hp 2PS042
Termin 5
Kurs 8: Kliniskt behandlingsarbete. 31,5 hp 2PS009
Termin 6
Kurs 9: Kommunikation i yrke och undervisning. 7,5 hp 2PS070
Kurs 10: Yrkespraktik. 22,5 hp 2PS014
Termin 7
Kurs 11: Klientarbete. 9 hp 2PS083
Kurs 12: Personlighets- och utvecklingspsykologi. 18 hp 2PS013
Kurs 13: Kognitiv neuropsykologi. 15 hp 2KO007
Termin 8
Fortsättning på kurs 13: Kognitiv neuropsykologi. 15 hp 2KO007
Kurs 14: Organisations-, miljö och arbetspsykologi. 39 hp 2PS012
Termin 9
Fortsättning på kurs 14: Organisations-, miljö och arbetspsykologi. 39 hp
2PS012
Kurs 15: Individuellt vald fördjupningskurs. 7,5 hp 2PS026
Termin 10
Kurs 16: Examensarbete. 30 hp 2PS027


  Utskriftsversion


2015-01-23

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
Beteendevetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare Jenny Feltenmark eller Studierektor Mattias Lundberg

Tel: 090-786 57 09 eller 090-786 66 45

Fax: 090-92029

Kontaktformulär