Till umu.se

ProgramöversiktPsykologprogrammet, 300 hp

Det finns två programöversikter att välja på. Klicka på den du vill se.

Antagna till och med vt-2015För att se kursplanen för respektive kurs nedan, ange kurskoden i databasen för kursplaner.

Antagna från och med ht-2015Observera att namnen på kurserna kan komma att justeras och att kurserna ännu inte går att söka i databasen för kursplaner.2016-06-14

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
Beteendevetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare Jenny Feltenmark eller Studierektor Mattias Lundberg

Tel: 090-786 57 09 eller 090-786 66 45

Fax: 090-92029

Kontaktformulär