Till umu.se

ProgramöversiktPsykologprogrammet, 300 hp

Här kan du se kurserna inom psykologprogrammet. Se utbildningsbeskrivning för mer detaljerad beskrivning av programmet.

För att se kursplanen för respektive kurs nedan, ange kurskoden i databasen för kursplaner.

Termin 1Kurskod
Kurs 1: Psykologi och psykologen. 7,5 hp2PS033
Kurs 2: Utvecklings- och personlighetspsykologi - grundnivå. 22,5 hp2PS034
Termin 2
Kurs 3: Kognitiv och biologisk psykologi - grundnivå. 15 hp2KO009
Kurs 4: Pedagogik. 15 hp2PS025
Termin 3
Kurs 5: Sociologi. 30 hp2PS028
Termin 4
Kurs 6: Grupp och organisation. 22,5 hp2PS029
Kurs 7: System, kommunikation och hälsa. 7,5 hp2PS042
Termin 5
Kurs 8: Kliniskt behandlingsarbete. 31,5 hp2PS009
Termin 6
Kurs 9: Kommunikation i yrke och undervisning. 7,5 hp2PS070
Kurs 10: Yrkespraktik. 22,5 hp2PS014
Termin 7
Kurs 11: Klientarbete. 9 hp2PS083
Kurs 12: Personlighets- och utvecklingspsykologi. 18 hp2PS013
Kurs 13: Kognitiv neuropsykologi. 15 hp2KO007
Termin 8
Fortsättning på kurs 13: Kognitiv neuropsykologi. 15 hp2KO007
Kurs 14: Organisations-, miljö och arbetspsykologi. 39 hp2PS012
Termin 9
Fortsättning på kurs 14: Organisations-, miljö och arbetspsykologi. 39 hp
2PS012
Kurs 15: Individuellt vald fördjupningskurs. 7,5 hp2PS026
Termin 10
Kurs 16: Examensarbete. 30 hp2PS027


  Utskriftsversion


2011-11-15

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
Beteendevetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare Jenny Feltenmark eller Studierektor Mattias Lundberg

Tel: 090-786 57 09 eller 090-786 66 45

Fax: 090-92029

Kontaktformulär