Till umu.se

Fortsatta studierKandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi ett magisterprogram i miljö- och hälsoskydd. En magisterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen.

Läs mer om magisterprogrammet:

Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd2010-12-08

Kontaktinformation

Programansvarig är Christian Bigler
Linneaus väg 6
901 87 Umeå

Tel: 090-786 97 29

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare är Maria Karlsson

Tel: 090-786 64 37

Kontaktformulär