Till umu.se


2016-03-04

Kontaktinformation

Kulturgeografiska institutionen
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Webbsida

Kontaktperson:
Håkan Appelblad

Tel: +46 (0)90-786 71 55

Fax: +46 (0)90-786 63 59

Kontaktformulär