Till umu.se

PraktikKandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Under det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet finns möjlighet att genomföra verksamhetsförlag utbildning (VFU) som är en valfri kurs.

Du väljer själv plats för VFU utifrån intresseområde inom ämnesområdet miljö- och hälsoskydd. VFU kan genomföras inom offentlig myndighet, t ex kommun, länsstyrelse, statligt verk eller privat verksamhet, t ex konsult. Du tar själv initiativ till och planerar din VFU med hjälp av handledare på vald arbetsplats samt VFU - ansvarig vid institutionen.

Syftet

För att tillämpa sina teoretiska kunskaper och känna på det kommande yrkeslivet kan man välja en praktikkurs. Praktiken kan ge dig som student en bekräftelse på att du har goda teoretiska kunskaper, men även ge dig impulser/ideér hur du skall forsätta din utbildning, t ex examensarbete eller andra kurser som du vill profilera eller fördjupa dig inom. Under praktiken kan du få uppslag till kommande examensarbete. Att vara ute på praktik är ju inte bara att omsätta och tillämpa tidigare inhämtade teoretiska kusnkaper utan även att ingå i ett arbetslag och bl a utveckla den sociala kompetensen.

Kurser i VFU

De kurser där du kan genomföra din VFU är :

• Miljö- och hälsoskydd – Praktik, 7,5 hp, grundnivå
• Miljö- och hälsoskydd – Praktik, 15 hp, avancerad nivå.

Behörighetskrav

För att tillgodogöra sig praktiken förutsättes vissa teoretiska grundkunskaper, men även tillämpade kunskaper inom de olika verksamhetsområdena som gäller för ett miljö- och hälsoskyddsarbete. Du skall känna till och även kunna delta i det praktiska arbetet som student.

Valbara programkurser som kan ligga till grund för VFU är följande:
• Byggnader och miljö, 7,5 hp
• Miljöfarlig verksamhet, 15 hp
• Risk, säkerhet och arbetsmiljö, 7,5 hp
• Lantbruk och djurskydd, 7,5 hp
• Livsmedelssäkerhet, 15 hp

För att bli behörig till VFU 7,5 hp krävs 22,5 hp inom ovan nämnda verksamhetskurser.
För att bli behörig till VFU 15 hp krävs 30 hp inom ovan nämnda verksamhetskurser.2011-03-29

Kontaktinformation

Programansvarig är Christian Bigler
Linneaus väg 6
901 87 Umeå

Tel: 090-786 97 29

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare är Maria Karlsson

Tel: 090-786 64 37

Kontaktformulär