Till umu.se

Anmälan och behörighetMasterprogrammet i robotik och reglerteknik, 120 hp

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik
Termin: Ht 2015
Studieform: 100%, Normal
Behörighet: För att kunna antas till mastersprogrammet krävs dels kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om 180 hp (eller motsvarande utländsk examen), dels uppfyllande av nedanstående särskilda behörighetskrav: a) 15 högskolepoäng i ämnet datavetenskap b) 7,5 högskolepoäng i ämnet elektronik c) 30 högskolepoäng i ämnet matematik d) 7,5 högskolepoäng i ämnet matematisk statistik samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Engelska

Anmälningskod: UMU-05026
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


Masterprogrammet i robotik och reglerteknik
Termin: Ht 2015
Studieform: 100%, Normal
Behörighet: För att kunna antas till mastersprogrammet krävs dels kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om 180 hp (eller motsvarande utländsk examen), dels uppfyllande av nedanstående särskilda behörighetskrav: a) 15 högskolepoäng i ämnet datavetenskap b) 7,5 högskolepoäng i ämnet elektronik c) 30 högskolepoäng i ämnet matematik d) 7,5 högskolepoäng i ämnet matematisk statistik samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Engelska

Anmälningskod: UMU-M5026
Anmälan: För dig som behöver uppehållstillstånd går det inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


Masterprogrammet i robotik och reglerteknik
Termin: Ht 2016
Studieform: 100%, Normal
Behörighet: För att kunna antas till mastersprogrammet krävs dels kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om 180 hp (eller motsvarande utländsk examen), dels uppfyllande av nedanstående särskilda behörighetskrav: a) 15 högskolepoäng i ämnet datavetenskap b) 7,5 högskolepoäng i ämnet elektronik c) 30 högskolepoäng i ämnet matematik d) 7,5 högskolepoäng i ämnet matematisk statistik samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Engelska

Anmälningskod: UMU-05026
Anmälan: Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se.

Anmälan


Masterprogrammet i robotik och reglerteknik
Termin: Ht 2016
Studieform: 100%, Normal
Behörighet: För att kunna antas till mastersprogrammet krävs dels kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om 180 hp (eller motsvarande utländsk examen), dels uppfyllande av nedanstående särskilda behörighetskrav: a) 15 högskolepoäng i ämnet datavetenskap b) 7,5 högskolepoäng i ämnet elektronik c) 30 högskolepoäng i ämnet matematik d) 7,5 högskolepoäng i ämnet matematisk statistik samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Engelska

Anmälningskod: UMU-M5026
Anmälan: För dig som behöver uppehållstillstånd går det inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.2016-03-04

Kontaktinformation

Department of Applied Physics and Electronics

Webbsida

Kontaktperson:
Sven Rönnbäck, Programme Co-ordinator

Tel: +46(0)90-786 53 42

Kontaktformulär