Till umu.se

Anmälan och behörighetMagisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 hp

Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2015
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: ARBETSMILJÖTEKNIK: - Kandidatexamen inom det teknisk-naturvetenskapliga området eller yrkesexamen om minst 180 hp inom motsvarande områden såsom högskoleexamen eller civilingenjörsexamen, innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - Engelska A/5, Kemi B/2 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03080
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2015
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: BETEENDEVETENSKAP: - Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi eller yrkesexamen om minst 180 hp, innehållande minst 15 hp examensarbete inom motsvarande områden såsom psykologexamen eller socionomexamen, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03082
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2015
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: ERGONOMI: - Kandidatexamen i sjukgymnastik eller arbetsterapi alternativt sjukgymnastexamen eller arbetsterapeutexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - yrkesverksamhet som sjukgymnast eller arbetsterapeut motsvarande minst 12 månader heltid, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03084
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2015
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: FÖRETAGSSKÖTERSKA: - Kandidatexamen i omvårdnad alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03086
Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till detta tillfälle.


Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2016
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: ARBETSMILJÖTEKNIK: - Kandidatexamen inom det teknisk-naturvetenskapliga området eller yrkesexamen om minst 180 hp inom motsvarande områden såsom högskoleexamen eller civilingenjörsexamen, innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - Engelska A/5, Kemi B/2 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03080
Anmälan: Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se.

Anmälan


Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2016
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: BETEENDEVETENSKAP: - Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi eller yrkesexamen om minst 180 hp, innehållande minst 15 hp examensarbete inom motsvarande områden såsom psykologexamen eller socionomexamen, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03082
Anmälan: Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se.

Anmälan


Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2016
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: ERGONOMI: - Kandidatexamen i sjukgymnastik eller arbetsterapi alternativt sjukgymnastexamen eller arbetsterapeutexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - yrkesverksamhet som sjukgymnast eller arbetsterapeut motsvarande minst 12 månader heltid, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03084
Anmälan: Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se.

Anmälan


Högskolepoäng: 60 hp
Termin: Ht 2016
Studieform: 100%, Distans
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: FÖRETAGSSKÖTERSKA: - Kandidatexamen i omvårdnad alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UMU-03086
Anmälan: Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se.

Anmälan2016-03-04

Kontaktinformation

Yrkes- och miljömedicin
Norrlands Universitetssjukhus, Byggnad 6H
901 87

Tel: 090-785 00 00

Webbsida

Kontaktperson:
Anita Pettersson-Strömbäck

Tel: 090-786 88 34

Kontaktformulär