Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arcums affilierade forskare

Med ett stort antal affilierade forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark och rikt tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som är nationellt ledande inom flera områden. I dagsläget har över 290 forskare valt att affiliera sig till Arcum. Av dessa är ca 40 externt affilierade, dvs. forskare utanför Umeå Universitet. Du finner dem nedan, sorterade i olika teman.