Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lag & Förvaltning

Här hittar du en rad olika ämnesområden med affilierade forskare som på olika sätt ägnar sig åt forskning om lag och förvaltning i Arktisområdet.

Arktiska rådet

Carina Keskitalo

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet.

Keskitalo har i nästan tjugo år studerat arktiskt eller nordligt samarbete, bland annat i en avhandling som analyserade konstruktionen av Arktis som en internationell åttastatlig region och i studier av svensk och europeisk Arktispolitik. Hon var vetenskaplig ledare för Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development samt för PLURAL -programmet om skogsägarskap i förändring. Keskitalo har sedan år 2003 också arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer. 

Douglas Nord

Douglas Nord är Anknuten som gästprofessor till Statsvetenskapliga institutionen.

Douglas har i många år arbetat med Arktiska Rådet, och håller nu på att skriva en bok om Arktiska Rådet.

Rättssystem

Monica Burman

Rätt, genus och samhälle är kärnan i min forskning om mäns våld mot kvinnor. Ambitionen med forskningen är att belysa hur juridiken hänger ihop med olika maktstrukturer i samhället [...]

bland annat genus och rasism, och hur förståelse och hantering av våldet kan förändras.

Jag leder ett projekt om våld mot samiska kvinnor som granskar hur staten och det samiska samhället tar ansvar för frågan. Jag medverkar även i ett tvärvetenskapligt projekt om våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem som undersöker hälso- och sjukvårdens beredskap och styrning.

Jag är en av två chefredaktörer för open access tidskriften Nordic Journal on Law and Society och sitter i riksstyrelsen för Rädda Barnen.

Niklas Eklund

Niklas Eklund är Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen och vice föreståndare på Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet.

Han bedriver forskning om arktiska säkerhetsfrågor, internationella relationer, ledarskap och förvaltning.

Åsa Yttergren

Åsa Yttergren is Associate Professor at the Umeå Centre for Gender studies (UCGS).

She has studied justice politics, feminism and trafficking.

Lokal & regional förvaltning

Therese Bjärstig

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap och forskar om naturresurs- och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

Hon fokuserar på olika typer av samarbeten och samverkan mellan olika näringar och aktörer i syfte att nå hållbara lösningar. Förutsättningar för detta utgår ifrån verktyg som exempelvis planering och deltagande. Hennes forskning sker främst inom den skogliga sektorn, med pågående studier rörande nyckelbiotoper och mångbruk. Andra teman för hennes forskning är skogens sociala värden, vindkraft, kommunal planering, landsbygdsutveckling, innovationer inom jordbrukssektorn, jämställdhet inom viltförvaltningen och följeforskning/utvärderingar inom flera av dessa olika områden. Therese har i många av sina projekt arbetat både tvär- och transdisciplinärt med forskare från andra ämnesområden och inte minst i nära samarbete med praktiker och intressenter.

Christine Hudson

Christine Hudson är Professor vid Statsvetenskapliga institutionen.

Hon har bland annat forskat om platsidentitet, genus, förvaltning och urbanisering.

Carina Keskitalo

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet.

Keskitalo har i nästan tjugo år studerat arktiskt eller nordligt samarbete, bland annat i en avhandling som analyserade konstruktionen av Arktis som en internationell åttastatlig region och i studier av svensk och europeisk Arktispolitik. Hon var vetenskaplig ledare för Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development samt för PLURAL -programmet om skogsägarskap i förändring. Keskitalo har sedan år 2003 också arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer. 

Anna Zachrisson

Anna forskar om naturresurs- och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

Hon fokuserar på konfliktsituationer där olika näringar och aktörer har motstående intressen, och hur dessa kan hanteras på olika administrativa nivåer med hjälp av olika styrningsformer för att bidra till en hållbar utveckling. Styrning handlar om t ex planering, samförvaltning och deltagande. Tematiskt omfattar hennes forskning gruvbrytning, vindkraft, turism, naturvård och ekologisk restaurering samt i viss mån jordbruk och jakt. Anna arbetar framför allt i tvär- och transdisciplinära forskningsprojekt där forskare från olika discipliner samarbetar nära med olika aktörer.