"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktiskt centrums anknutna forskare

Med ett stort antal anknutna forskare vid Umeå universitet utgör Arktiskt centrum en stark och rikt tvärvetenskaplig forskningsmiljö som är nationellt ledande inom flera områden. I dagsläget har över 300 forskare valt att anknuta sig till Arktiskt centrum. Av dessa kommer de flesta från Umeå Universitet, men ett växande antal är externa forskare. Du finner dem nedan, sorterade i olika teman.

Senast uppdaterad: 2022-12-19