Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inbjudan om anknytning till Arcum

Vid Umeå universitet finns sedan 2012 Sveriges enda arktiska centrum - Arcum. Verksamheten riktar sig till samtliga fakulteter vid Umeå universitet, men också till forskare vid andra universitet.

Arktiska forskare vid Umeå Universitet

En film med ett urval av de många forskare som är affilierade till Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet.

Är du forskare/doktorand som forskar i det nordliga området? Eller söker du ett nätverk för att utveckla din arktiska forskning? Då inbjuder vi dig att bli anknuten till Arcum. 

Vårt mål är bl.a. att initiera nya forskningsprojekt, stödja pågående forskning, sprida information och bidra till den politiska och allmänna debatten om arktiska frågor.

Räknas jag som en arktisk forskare?

Många forskare som arbetar med frågor som är relevanta för Arktis upplever inte nödvändigtvis sig själva som arktiska forskare. Du kanske ser Arktis som en strikt definierad is-täckt region, men Arktis är egentligen så mycket bredare än så. Du är en arktisk forskare om ditt forskningsämne eller dina forskningsfrågor, din plats eller ditt fältområde är i Arktis. Inom Sverige räknas därtill Norrbotten, Västerbotten och fjällkedjan. Detta gäller också dig om ditt arbete direkt eller indirekt påverkar Arktis eller de samhällen som lever där. Du räknas också som en arktisk forskare om din data har samlats i Arktis, rör arktiska spörsmål, eller om ditt arbete i en forskningsgrupp som handlar delvis inom Arktis. Och självklart kan du också självidentifiera som en arktisk forskare!

Vad vi gör för dig

Genom oss får du en möjlighet att fördjupa det arktiska perspektivet i din forskning. Vi bjuder in dig till lunchseminarier, workshops, föreläsningar och konferenser som anordnas av Arcum.

Vi kommer också att hjälpa dig att bevaka olika möjligheter till forskningsfinansiering och internationella samarbeten samt arktiska evenemang som du kan vara intresserad av. Vi strävar efter synergieffekter som leder till nya samarbetsstrukturer över ämnesgränserna och i förlängningen till nya projekt. Dessutom kan du som affilierad forskare söka strategiska medel från Arcum varje termin för att hjälpa dig i din forskning.

Vårt viktigaste mål är att ge dig nya möjligheter, stärka din forskning och öka din synlighet.

Extern anknytning

Är du inte anställd vid Umeå universitet men aktiv i eller intresserad av arktisk forskning finns möjligheten att knyta dig personligen eller din organisation till oss via extern affiliering. Du får då ta del av våra informationsbrev, utskick samt inbjudningar till arrangemang. 

Ansökan

Ladda ner och fyll i de relevanta delarna för dig i följande ansökningsformulär, och sedan mejlar du in det ifyllda formuläret till Anngelica. Du måste ladda ner formuläret och öppna det på din dator för att få fullständiga funktioner. Om du har övriga problem med formuläret, kontakta oss.

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35