Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Sedan 2019 är Vindelälven-Juhttátahkka ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram–Man and the Biosphere Programme. Arcum organiserar ett nätverk av forskare med forskningsintressen i Vindelälven- Juhttátahkka, för vilka seminarier och workshopar anordnas. Syftet med nätverket är att skapa en projektberedskap, så att det ska bli enklare att forma projektsamarbeten kring olika forskningsutlysningar med utgångspunkt från biosfärsområdet.

Just nu är 30 personer med i Arcums nätverk för forskare kopplade till biosfärsområdet Vindelälven-Juhttátahkka. De representerar forskningsintressen inom en rad olika vetenskapliga fält, till exempel arktisk forskning, skogsbruk, statsvetenskap, geografi, biologi, klimatförändringar, historia, filosofi, regional utveckling, ekonomi, och samisk- och annan urfolksforskning.

För mer information

Lena Maria Nilsson
Övrig/annan befattning, projektkoordinator, forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59