"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CNARC

Bild: Mattias Pettersson

Kina-Nordiska arktiska forskningscentret (China-Nordic Arctic Research Center, CNARC) har som mål att utveckla samarbeten inom arktisk forskning, öka medvetenheten om situationen i Arktis och skapa en plattform som kan bidra till en hållbar utveckling.

I december 2013 inrättades China-Nordic Arctic Research Center (CNARC) med hjälp av gemensamma insatser från nordiska och kinesiska forskningsinstitut, som syftar till att vara plattform för akademiskt utbyte mellan Kina och de nordiska länderna. CNARC vill lyfta kunskapen om Arktis och dess globala effekter och främja samarbete för en hållbar utveckling av det nordiska Arktis och en sammanhängande utveckling av Kina i ett globalt sammanhang.

CNARC består för närvarande av 18 medlemsinstitut som alla är ledande tankesmedjor och institut för arktiska studier i sina respektive länder och som har kapacitet att påverka, samordna och initiera forskning om Arktis inom sina yrkesområden.

 • Arctic Center, Lapland University
 • Arcum, Umeå University
 • Dalian Maritime University
 • Fridtjof Nansen Institute
 • Icelandic Center for Research
 • Nord University
 • Norwegian Polar Institute
 • Ocean University of China
 • Polar Research Institute of China
 • Polar Research Secretariat of Sweden
 • Research Institute of China
 • Shanghai Institute for International Studies
 • Shanghai Jiaotong University
 • Shanghai Ocean University
 • Shanghai Tongji University
 • South China Business College'
 • The Arctic University of Norway
 • The University of Akureyri

CNARC underlättar samarbetet mellan Kina och Norden genom att:

 1. Genomföra gemensamma forskningsprojekt i enlighet med forskningsteman om klimatförändringar i Arktis, arktiska resurser, sjöfart och ekonomi samt politik och lagstiftning i Arktis
 2. Utveckla arktiska forskningsnätverk och gränser genom att ge kinesiska och nordiska forskare möjlighet att bedriva forskning i Arktis genom stipendieprogram
 3. Regelbundet sammankalla symposiet för arktiskt samarbete mellan Kina och Norden och andra workshops
 4. Underlätta informationsutbyte och kulturellt utbyte mellan Kina och de nordiska länderna i arktiska sammanhang

För mer information, kontakta

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35
Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47
Senast uppdaterad: 2023-01-11