"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tjänster för Region Västerbotten

Som anställd vid Region Västerbotten kan du vända dig till Medicinska biblioteket för hjälp med regionens databaser och tidskrifter, för att delta i kurser och för att låna tryckta böcker eller beställa böcker och artiklar på fjärrlån. Genom att besöka oss får du även tillgång till bibliotekets databaser och tidskrifter.

Databaser och tidskrifter

Region Västerbottens databaser och e-tidskrifter når du via regionens intranät. Behöver du handledning i dessa resurser är du välkommen att kontakta Medicinska biblioteket. Databaser och tidskrifter som universitetet prenumererar på kan du få tillgång till när du besöker biblioteket.

Kurser, handledning och sökuppdrag

Behöver du hjälp med informationssökning, att hålla dig uppdaterad på nya forskningsrön eller skriva referenser? Biblioteket erbjuder både kurser och individuell handledning. Du kan också ge biblioteket ett sökuppdrag om du vill få mer hjälp med systematiska sökningar, kartläggningar av forskningsområden och litteratursammanställningar.

Kurser och föreläsningar

Boka sök- och skrivhandledning

Sökuppdrag

Boka biblioteksbesök till din verksamhet

Biblioteket kan besöka en verksamhet på din klinik för att informera om databaser, e-tidskrifter och e-böcker som anställda har tillgång till, presentera olika tjänster eller diskutera biblioteksrelaterade frågor. Självklart anpassar vi innehållet efter era önskemål och behov.

Boka besök till din verksamhet

Inköp, fjärrlån och artikelbeställning

Vi tar gärna emot förslag av dig på inköp av litteratur inom din specialitet som du sedan kan låna. Vi kan även låna böcker och beställa kopior av tidskriftsartiklar, så kallade fjärrlån, från andra bibliotek. Eventuella avgifter betalas av kliniken.

Inköp, fjärrlån, artikelkopior

Låna böcker

Du skaffar lånekort genom att fylla i formuläret nedan. Ta med legitimation och hämta ut kortet i Medicinska bibliotekets informationsdisk. Därefter kan du låna bibliotekets tryckta böcker.

Lånekort för allmänheten

Senast uppdaterad: 2023-11-01