Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Tjänster för Region Västerbotten

Som anställd vid Region Västerbotten kan du vända dig till Medicinska biblioteket för hjälp med regionens databaser och tidskrifter, för att delta i kurser och för att låna tryckta böcker eller beställa böcker och artiklar på fjärrlån. Genom att besöka oss får du även tillgång till bibliotekets databaser och tidskrifter.

Databaser och tidskrifter

Region Västerbottens databaser och e-tidskrifter når du via intranätet Linda. Behöver du handledning i dessa resurser är du välkommen att kontakta Medicinska biblioteket. Databaser och tidskrifter som universitetet prenumererar på kan du få tillgång till när du besöker biblioteket.

Kurser och handledning

Behöver du hjälp med informationssökning, att hålla dig ajour med nya forskningsrön eller skriva referenser? Biblioteket erbjuder både kurser och individuell handledning.

Kurser och föreläsningar
Kurser och föreläsningar

Biblioteket erbjuder varje termin en rad olika kurser, workshoppar och föreläsningar.

Inköp, fjärrlån och artikelbeställning

Vi tar gärna emot förslag av dig på inköp av litteratur inom din specialitet som du sedan kan låna. Vi kan även låna böcker och beställa kopior av tidskriftsartiklar, så kallade fjärrlån, från andra bibliotek. Eventuella avgifter betalas av kliniken.

Inköp, fjärrlån, artikelkopior

Boka biblioteksbesök till din verksamhet

Biblioteket kan besöka en verksamhet på din klinik för att informera om databaser, e-tidskrifter och e-böcker som anställda har tillgång till, presentera olika tjänster eller diskutera biblioteksrelaterade frågor. Självklart anpassar vi innehållet efter era önskemål och behov.

Boka besök till din verksamhet

Låna böcker

Du skaffar lånekort genom att fylla i formuläret nedan. Ta med legitimation och hämta ut kortet i Medicinska bibliotekets informationsdisk. Därefter kan du låna bibliotekets tryckta böcker.

Lånekort för allmänheten