Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grad av tillgänglighet

Öppet eller "bara" tillgängligt? Hur tillgängligt ska projektets forskningsdata vara?

Så öppet som möjligt, så slutet som det behöver vara

Parallellt med starka incitament för Open Data finns en pragmatisk hållning till att öppen tillgång till forskningsdata inte alltid är möjlig eller önskvärd. Detta förhållningssätt kan sammanfattas som att tillgängligheten till data å ena sidan bör vara så öppen som möjligt, men samtidigt också så stängd som är nödvändigt ("As open as possible, as closed as necessary").

Detta innebär dels att möjligheterna att begränsa tillgången till forskningsdata finns kvar. Men också att ett skifte där öppen tillgång alltmer ses som normen, medan begränsningar av tillgång till forskningsoutput kräver motivering. Inte minst märks detta i förhållande till forskningsmedel från EU.

Möjliga orsaker till att begränsa tillgången till forskningsdata kan vara etiska frågor (till exempel skydd av informanters integritet), säkerhetsfrågor, tillfälligt embargo, avtal och copyright. 

Forskningsdata och metadata

I arbetet med tillgängliggörande av forskningsdata finns två delar som är beroende av varandra, men som även bör behandlas som skilda från varandra. Den ena delen är forskningsdata - själva kärnan. Den andra delen är metadata.

Graden av öppenhet vad gäller tillgänglighet till underliggande data, faktisk forskningsdata, kan variera. Däremot bör metadata alltid vara så öppet tillgänglig som möjligt.

Metadata beskriver projektets forskningsdata sett till ett flertal variabler, däribland tillgänglighet. I den mån tillgången är begränsad av olika orsaker beskrivs även det, samt vad som krävs för att få tillgång till data - oavsett om det handlar om juridiska faktorer eller tekniska och praktiska faktorer.

Kanske är det endast den enskilde forskaren och någon ytterligare person som har tillgång till data, men då ska det framgå i metadata.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli