"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Nyheter om hantering av forskningsdata.

Umeå universitet går med i CoARA

Ett aktivt åtagande att reformera forskningens utvärderings- och belöningssystem.

Ny koalition för att vidareutveckla bedömning av forskning

Samarbete för att reformera bedömnings- och belöningssystem för forskning i linje med öppen vetenskap.

Universitetsbiblioteket och HPC2N bidrar till Skills4EOSC

Umeå UB och HPC2N samarbetar i EU-projektet Skills4EOSC för att stödja kompetensutveckling och nätverk i EU.

Alla nyheter

Umeå universitet går med i CoARA
Publicerad: 2022-12-13

Ett aktivt åtagande att reformera forskningens utvärderings- och belöningssystem.

Ny koalition för att vidareutveckla bedömning av forskning
Publicerad: 2022-11-22

Samarbete för att reformera bedömnings- och belöningssystem för forskning i linje med öppen vetenskap.

Universitetsbiblioteket och HPC2N bidrar till Skills4EOSC
Publicerad: 2022-10-13

Umeå UB och HPC2N samarbetar i EU-projektet Skills4EOSC för att stödja kompetensutveckling och nätverk i EU.

Ökad omedelbar öppen tillgång till federalt finansierad forskning i USA
Publicerad: 2022-09-08

Nya rekommendationer i USA tar sikte på omedelbar öppen tillgång till forskningsresultat senast 2026.

Handlingsplan för öppen vetenskap är på väg inom SUHF
Publicerad: 2022-04-29

Handlingsplanen är tänkt att komplettera och konkretisera SUHF:s färdplan för öppen vetenskap.

Vägledning till att skriva en datahanteringsplan
Publicerad: 2022-04-08

Nu finns en vägledning från VR som hjälper dig när du ska skriva en datahanteringsplan enligt deras mall.

Debatt om forskningsbibliotekens roll för öppen vetenskap
Publicerad: 2022-03-28

Om vikten av forskningsbibliotekens roll i arbetet mot öppen vetenskap skriver biblioteket i ett debattsvar.

KB och VR släpper rapporter om öppen vetenskap
Publicerad: 2022-03-15

KB och VR har släppt rapporter om den nationella utvecklingen mot öppen vetenskap.

Nytt europeiskt samarbete för utbildning inom öppen vetenskap
Publicerad: 2022-02-03

Umeå universitet är en av fyra svenska organisationer som ingår i det nya europeiska samarbetet Skills4EOSC.

Ny mall för datahanteringsplan tillgänglig i DMPonline
Publicerad: 2021-11-25

Nu finns en ny mall för datahanteringsplaner tillgänglig i DMPonline.

Vetenskapsrådet frågar forskare om hantering av forskningsdata
Publicerad: 2021-02-15

Vetenskapsrådet vill ta reda på de behov som forskare har kring sin hantering av forskningsdata.

Registerbaserad forskning och öppen tillgång till forskningsdata
Publicerad: 2020-12-02

I november höll SND webbinarium kring registerbaserad forskning och öppen tillgänglighet av forskningsdata.

Förväntningar på öppen vetenskap från Vetenskapsrådet och Formas
Publicerad: 2020-11-10

Biblioteket hjälper till med att reda ut finansiärskraven kring öppen vetenskap från VR och Formas.

Ny portal till forskningsdata om Covid-19
Publicerad: 2020-06-16

SciLifeLab och Vetenskapsrådet koordinerar en ny portal för forskningsdata om Covid-19.

Ny söktjänst för tidskrifter med rabatt vid oa-publicering
Publicerad: 2020-05-13

Biblioteket lanserar en söktjänst för tidskrifter där Umeå universitets forskare kan få rabatt på oa-avgiften.

Senast uppdaterad: 2022-11-07