"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organisation och kontakter

Det finns gott om resurser som arbetar för att underlätta arbetet med forskningsdatahantering, både vid universitetet och nationellt. Här hittar du kontaktuppgifter och information som hjälper dig att kontakta rätt del av organisationen med din fråga.

Universitetets resurser

Samordnare för universitetets arbete med forskningsdata

Universitets rektor har tilldelat biblioteket samordningsansvaret i arbetet med att bygga upp en lokal organisation som ska samarbeta och stödja forskare i arbetet med att hantera och tillgängliggöra av forskningsdata.

Thomas Kieselbach är samordnare för universitetets infrastrukturarbete för forskningsdatahantering.

Kontakter på Umeå universitet

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata finns tillgänglig för rådgivning och kompetensutveckling inom forskningsdatahantering. Vi hjälper dig bland annat när du ska upprätta en datahanteringsplan.

Kontakta oss

Boka rådgivning och kompetensutveckling

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Domänspecialister i registerforskning

Vid universitetet finns domänspecialister för forskningsdatahantering inom fältet registerforskning. Domänspecialister stöttar sina forskarkollegor i arbetet med forskningsdatahantering. Domänspecialisterna ingår i en nationell kompetensnod tillsammans med kollegor från andra lärosäten.

Kontakter på Umeå universitet

Domänspecialister

Universitetets forskningsdatagrupp (DAU)

Universitetets forskningsdatagrupp består av medlemmarna i universitetets Data Access Unit (DAU) samt av de domänspecialister som är verksamma i Umeå.

I DAU ingår:

  • Chatarina Larson, universitetsjurist och enhetschef vid universitetsledningens kansli
  • Kristoffer Lindell, avdelningschef Vetenskaplig kommunikation vid universitetsbiblioteket
  • Thomas Kieselbach, samordnare för arbetet med forskningsdata

Domänspecialisterna i forskningsdatagruppen är forskare vid Umeå universitet:

  • Anders Brändström
  • Karina Nilsson

Samt Ida Taberman, som är domänspecialist vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Kontakter på Umeå universitet

Mer information om domänspecialister och olika typer av forum och nätverk inom SND-samarbetet.

Domänspecialister

Forum och nätverksgrupper (SND) 

 

Universitetsjuristerna och arkivet

Universitetsjuristerna och arkivet finns att tillgå för frågor som rör juridik och handlingar. De finns att kontakta via universitetsledningens kansli.

Universitetsledningens kansli

Universitetsjuristerna

Registratur och Arkiv

Personuppgifter (kontaktuppgifter till dataskyddsombud)

ITS, IT-stöd och systemutveckling

ITS är specialister på IT-stöd i forskningssammanhang. 

ITS, IT-stöd och systemutveckling

Information om ITS forskningsrelaterade tjänster:

IT-tjänster och IT-stöd för forskning 

Nationella resurser

Svensk nationell datatjänst (SND) är ett konsortium som drivs av nio lärosäten, varav Umeå universitet är ett. Inom ramen för SND pågår arbete med att bygga upp en nationell organisation, inklusive teknisk struktur, för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

SND organiserar kontaktpersoner och specialister inom området forskningsdatahantering som du som forskare kan vända dig till för rådgivning. De tillhandahåller även informationsmaterial, online-utbildning (kursen BAS online), fortbildningstillfällen och evenemang inom området. SND:s primära funktion är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändande av data och relaterade material. Dessa mål korresponderar väl med FAIR-principerna.

Svensk nationell datatjänst (SND)

Informationsresurs för forskare:

Hantera data (SND)

Logga in hos SND för att registrera forskningsdata:

Mina sidor (SND)

Forskningsdatarådgivning

Du som forskare kan vända dig till SND:s forskningsdatarådgivare med dina frågor om forskningsdatahantering.

Kontakt (SND)

Domänspecialister - nationell kompetensnod

SND samlar domänspecialister inom olika forskningsområden från flera av landets lärosäten i en kompetensnod. Forskare som vill ha rådgivning av en domänspecialist kan vända sig till vilken specialist som helst inom noden. Kontaktuppgifter och uppgifter om forskningsdomän för domänspecialisterna finns på SND:s hemsida.

Kontakt (SND)

Domänspecialister

Forskningsprojektets faser

Inledning forskningsprojekt

Att informera sig, göra strategiska överväganden och upprätta en datahanteringsplan.

Under forskningsprojekt

Att bibehålla ett långsiktigt arbete med projektets forskningsdata under forskningsprocessen.

Avslut forskningsprojekt

Att avsluta forskningsprojektet med väl underbyggda beslut om projektets data.

Senast uppdaterad: 2019-10-22