"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samla och organisera data

Arbeta strukturerat med din forskningsdatahantering med hjälp av universitetets rekommendationer och relevanta resurser hos Svensk nationell datatjänst (SND). Här hittar du en samlad ingång till viktiga resurser och länkar till fördjupad information om hur du organiserar din data.

Använd universitetets mappstruktur

Universitetet har utarbetat en rekommendation för hur du skapar en tydlig mappstruktur för ditt arbete med forskningsdata. Rekommendationen förenklar ditt arbete och gör att du kan tillgängliggöra forskningsdata enligt Umeå universitets policy för datahantering.

Här kan du läsa mer om den rekommenderade strukturen:

Hantera forskningsdata (Aurora)

Tydliga metadata hjälper dig att skapa struktur i filerna

Du kan bygga organisationen av dina data utifrån olika typer av metadata. Detta hjälper dig att både strukturera data under pågående forskning och samtidigt förbereda för långsiktig lagring och arkivering av data. Det är bra att utgå från en metadatastandard som används inom ditt forskningsfält. 

Metadata

Metadatastandarder

Delning av data i forskningssamarbeten

När du samarbetar med andra forskare är det vanligt att ni behöver dela forskningsdata. Data omfattas av olika typer av regelverk för att skydda olika intressen till exempel genom sekretess eller krav på säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Universitetet har utvecklat en guide för att vägleda dig i denna process.

Delning av data i forskningssamarbeten (Aurora)

Dokumentera din datahantering

Att dokumentera din forskningsdatahantering underlättar för återanvändning av dina data i framtiden och för att du hanterar dina data enligt regler och krav. I dokumentationen av din datahantering ingår bland annat informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys och datahanteringsplan. För att underlätta för dig som forskare har universitetet tagit fram processen "Dokumenterad forskningsdatahantering".

Dokumenterad forskningsdatahantering (Aurora)

Skapa en datahanteringsplan

Arbeta med dina filer

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har bra resurser där du kan läsa om hur du arbetar rent praktiskt med dina data, till exempel utifrån filformat, versionering och programvaror.

Arbeta med data (SND)

Guide: Att välja filformat (SND)

IT-lösningar är centrala

Att ha säkra, stabila och lättarbetade IT-lösningar för insamling och lagring av forskningsdata är viktigt under den pågående forskningsprocessen. Om du delar forskningsdata med andra forskare så behöver du välja säkra IT-lösningar. På Aurora finns samlad information och resurser från ITS. Kontakta ITS forskningsstöd för att hitta de lösningar som passar bäst för dina forskningsdata.

IT-tjänster och stöd för dig som forskar (Aurora)

Datahantering i fyra steg

Senast uppdaterad: 2024-06-04