"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välj ett repositorium

När du ska välja ett repositorium för dina forskningsdata behöver du ta hänsyn till FAIR-principerna, var servrarna lagras och om det finns en plan för lagring och finansiering. På den här sidan finns information om och länkar till olika typer av repositorier.

Viktigt att tänka på

Innehåller mina data skyddsvärda uppgifter?

När du ska tillgängliggöra data i ett repositorium så är det viktigt att tänka på att inte alla data är möjliga att publicera, då de kan innehålla skyddsvärda uppgifter. Om du inte kan publicera data öppet bör du ändå beskriva dem i ett tillförlitligt repositorium och informera om vad som krävs för tillgång.

Läs mer om hur åtkomliga dina data kan vara och hur du förbereder data för publicering här:

Tillgängliggöra data

Kommer jag att uppfylla FAIR-principerna?

Se till att du väljer ett repositorium som underlättar för dig att tillgängliggöra dina data enligt FAIR-principerna. Ett repositorium som uppfyller FAIR bör exempelvis

  • tilldela en permanent identifikator, såsom DOI
  • erbjuda öppna licenser
  • ha heltäckande och maskinläsbara metadata
  • kunna lagra data långsiktigt.

Använd gärna tjänsten F-UJI för att ta reda på hur väl dina data följer FAIR-principerna. 

F-UJI (Automated FAIR Data Assessment Tool)

Var förvaras servrarna? 

När du väljer repositorium behöver du fundera på vem som står bakom repositoriet och var servrarna förvaras. Så länge dessa finns inom EU så omfattas de av europeisk lagstiftning, såsom GDPR. Om servrarna finns i ett icke-EU land så kan det begränsa vilken typ av data du kan publicera där.   

Finns det en plan för långsiktig lagring och finansiering? 

Du bör kontrollera om repositoriet har en långsiktig plan och finansiering. Långsiktig lagring av data är resurskrävande och vissa repositorier kräver eller ber om bidrag för att säkerställa fortsatt lagring. 

Exempel på repositorier

Det finns många olika repositorier att välja mellan, och de kan vara ämnesspecifika såväl som generella.

Ämnesspecifika repositorier

Det finns stora fördelar med att välja ett ämnesspecifikt repositorium. För att hitta ett repositorium som passar dina data kan du använda ett register för repositorier. I registret kan du filtrera på bland annat ämnesområde, land och åtkomstprinciper.

Registry of research data repositories

Generella repositorier

Du kan även välja ett mer generellt repositorium som täcker fler forskningsområden. I Sverige finns den nationella katalogen för forskningsdata som drivs av Svensk nationell datatjänst (SND). Om du använder SND:s katalog så kan du få support och stöd från biblioteket, och vi granskar beskrivningen av dina data. Inom EU-projekt brukar Zenodo ofta användas.

Svensk nationell datatjänst (SND) 

I SND:s katalog för forskningsdata kan du både beskriva och dela data, och dina data tilldelas en DOI. SND kan i enskilda fall också lagra forskningsdata som inte innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärd information.

När du använder SND:s katalog kvalitetsgranskar biblioteket din databeskrivning innan publicering så att du kan vara säker på att dina forskningsdata blir förståbara och möjliga att återanvända på lång sikt.

Beskriva forskningsdata i SND:s katalog

Nationell katalog för forskningsdata (SND)

Zenodo 

Zenodo är ett repositorium som drivs av CERN och Open Aire. Syftet är att möjliggöra för dig som forskare att publicera dina forskningsdata öppet tillgängliga. I Zenodo får du en permanent identifikator (DOI) kopplad till dina forskningsdata. Det är även möjligt att koppla ihop dina forskningsdata med tillhörande källkod på GitHub.

Kontakta gärna biblioteket för vägledning om du tänker publicera data i Zenodo.

Zenodo.org

Referencing and citing content (GitHub)

Figshare

Figshare är ett repositorium som arbetar för öppen vetenskap. Du kan ladda upp dina forskningsdata utan kostnad (upp till 20 MB) och få en permanent identifikator (DOI). I Figshare finns ett community för SciLifeLab för forskningsdata inom life science.

Eftersom det inte sker någon kvalitetskontroll för data som publiceras i repositoriet bör du först kontakta biblioteket om du tänker använda Figshare.

Figshare

Figshare SciLifeLab

Kontakta oss

Ta kontakt med oss för vägledning om du har planer på att publicera data. Om du har funderingar på patent eller på annat sätt vill nyttiggöra dina forskningsresultat bör du först kontakta innovationskontoret.

Kontakta biblioteket

Innovationskontoret vid Umeå universitet

Datahantering i fyra steg

Senast uppdaterad: 2024-05-27