Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor och svar

Lån

Hur lånar jag böcker?

Du lånar själv i våra utlåningsautomater. Du kan låna med hjälp av ditt Umu-kort/lånekort, Umu-id eller personnummer. Du behöver alltid ange den pinkod som du själv valt.

Hur länge får jag låna en bok?

Kursböcker: 14 dagar
Övriga böcker: 30 dagar
Fjärrlån: generellt ett års lånetid, men lånetiden kan förkortas om det utlånande biblioteket kräver tillbaka böckerna.

Hur lånar jag om böcker?

Böcker som det inte är kö på lånas om automatiskt när två dagar av lånetiden återstår. En förvarning skickas ut via mejl om en bok måste återlämnas, men du är alltid själv ansvarig för att lämna tillbaka böckerna i tid. Du kan också låna om böckerna själv i bibliotekets söktjänst genom att logga in på ditt konto:

Mitt konto

Fjärrlån kan inte lånas om i söktjänsten. Kontakta biblioteket om du har frågor kring förlängning av lånetid för fjärrlån.

Om det inte går att låna om en bok beror det på att någon annan reserverat boken.

Hur reserverar jag utlånade böcker?

Böcker som är utlånade kan reserveras i bibliotekets söktjänst. Du får ett meddelande via e-post när boken kan hämtas och detta ska ske inom tre dagar. Om vi har ditt mobilnummer får du även ett SMS.

Du hittar boken på hämthyllan vid informationsdisken, uppställd efter den personliga kod som står i meddelandet.

Det går inte att reservera böcker som finns inne på hyllan. 

Var återlämnar jag böcker?

På alla biblioteken finns återlämningsautomater där du kan få ett kvitto på att du har återlämnat böckerna.

När biblioteken är stängda kan du återlämna i bokinkast vid

 • Samhällsvetarhusets entré mot Humanisthuset (utomhus)
 • i Atrium Betula under Medicinska biblioteket (inomhus)
 • entrén till UB Konstnärligt campus (inomhus).

Observera att bokinkasten som är inomhus bara är tillgängliga när byggnaderna som biblioteken ligger i är öppna.

Kan jag skicka tillbaka böcker med post?

Böcker kan returneras med post till biblioteken. Du ansvarar för lånet tills dess boken anlänt till biblioteket och lånet avregistrerats. 

Adresser till biblioteken

Hur lånar jag böcker som distansstudent?

Du som bor utanför Umeå kommun behöver inte ett Umu-kort för att låna utan du beställer de böcker du behöver för dina studier genom ditt lokala bibliotek, så kallat fjärrlån. Vid fjärrlån hämtar du och återlämnar du böckerna vid ditt lokala bibliotek.

Om det gäller kurslitteratur är det viktigt att det framgår av beställningen att du är distansstudent vid Umeå universitet. Lånetiden på kurslitteratur är 14 dagar. 

Om du bor i Umeå kommun kan du inte fjärrlåna från oss utan lånar själv på plats i biblioteket med ditt Umu-kort.

Vad händer om en bok är försenad, borttappad eller skadad?

Om lånetiden går ut utan att du lämnar tillbaka dina böcker blir du spärrad från att göra nya lån till dess att du lämnat tillbaka dem. Om det är en kursbok som blivit försenad ligger spärren kvar i sex veckor från det att boken kommit tillbaka. Du kan fortfarande låna om böcker som du redan har. 

Om du hinner få en faktura innan du lämnar tillbaka försenade böcker måste du betala en administrativ avgift för varje försenad bok.

Borttappade och skadade böcker

Du är skyldig att ersätta borttappade eller skadade böcker. Om boken går att laga får du betala kostnaden för lagningen. Försök aldrig tejpa eller limma en skadad bok själv! Bibliotekets bokbinderi gör alla lagningar. 

Understrykningar och anteckningar räknas som skador.

Låneregler

Hitta i våra samlingar

Hur hittar jag böcker, artiklar och kurslitteratur?

I bibliotekets söktjänst kan du söka bland bibliotekets material - böcker, e-böcker, tidskrifter, artiklar, avhandlingar m.m. För tryckta böcker får du veta bokens placering, om den finns inne eller är utlånad samt möjlighet att reservera utlånade exemplar.

Bibliotekets söktjänst

Kurslitteratur
På biblioteket finns obligatorisk kurslitteratur för program och kurser som ges vid Umeå universitet. Det finns minst ett exemplar för utlån och ett exemplar för läsning i biblioteket. Viss kurslitteratur finns också i elektronisk form.

Elektroniskt material
Elektroniskt material, som e-böcker och databaser, får du som student eller anställd åtkomst till genom inloggning med ditt Umu-id. Om du inte är student eller anställd måste du använda en av bibliotekets datorer för att få åtkomst.

Artiklar och tidskrifter
Vill du söka efter tidskriftsartiklar inom ett särskilt ämnesområde går du till sidan Artiklar och databaser och väljer lämplig databas för ditt ämne. Vill du gå direkt till en specifik tidskrift söker du efter den via ingången Tidskrifter.

Artiklar, databaser och tidskrifter

Använd biblioteket

Hur gör jag för att använda bibliotekets datorer?

Studenter och anställda vid universitetet loggar in på bibliotekets datorer med sitt Umu-id via ikonen Other user. Om du saknar Umu-id väljer du "Guest". 

På bibliotekets datorer får du tillgång till

 • databaser
 • elektroniska resurser
 • internet (begränsat för gäster)
 • olika programvaror.

Studenter och anställda kan även ta med egen dator till biblioteket och koppla upp mot universitetets trådlösa nätverk.

Utskrift, skanning och datorer

Kan jag skriva ut, skanna och kopiera på biblioteken?

På Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket finns det möjlighet att skriva ut, kopiera och skanna. Om du är knuten till universitetet använder du ditt Umu-kort.

Om du inte har ett Umu-kort finns det möjlighet att skanna samt att skriva ut från en öppen dator. Utskrifterna hämtar och betalar du i informationsdisken.

På UB Konstnärligt campus finns endast möjlighet att skanna.

Utskrift, skanning och datorer

Kan jag sitta och studera på biblioteken?

På Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket finns många studieplatser för enskilt arbete och grupparbete. Vi erbjuder

 • tysta läsesalar
 • datorarbetsplatser
 • enskilda läsplatser
 • grupparbetsplatser. 

Grupprum
På Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket finns bokningsbara grupprum.

Grupprum och studieplatser

Stöd och hjälp

Kan jag få hjälp med mina studier?

Studieverkstad
Biblioteket erbjuder hjälp till dig som vill bli bättre på:

 • akademiskt skrivande (på svenska och engelska)
 • informationssökning
 • referenshantering
 • muntliga presentationer
 • studieteknik (till exempel kritisk läsning, funktionella anteckningar, hållbara upplägg för självstudier)

Välkommen på föreläsningar och drop-in. 

Studieverkstadens drop-in och föreläsningar

Läs- och skrivstöd
Studenter med behov av läs- och skrivstöd har rätt att få tillgång till hjälpmedel som talböcker och läs- och skrivprogram via universitetet. På Universitetsbiblioteket finns resursrum med datorer utrustade med programvaror för läs- och skrivstöd. På Medicinska biblioteket finns en bärbar dator med samma program till utlån.

Talböcker lånar du i Legimus. Kontakta biblioteket för att komma igång och hitta din kurslitteratur.

Läs- och skrivstöd

Biblioteket bygger om 

Studieytan Learning Space i Universitetsbiblioteket har renoverats och öppnar upp stegvis under våren. Läs mer:

Förändringar i bibliotekets lokaler

Filmer om biblioteket och Studieverkstaden

Välkommen till biblioteket!

Följ med på en visning av vad biblioteket kan erbjuda dig som ny student.

Film om Studieverkstaden

Studieverkstaden kan hjälpa dig att utveckla bland annat din studieteknik och ditt akademiska skrivande, oavsett hur långt du kommit i utbildningen och om du pluggar på campus eller distans.