Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Boka rådgivning och kompetensutveckling

Tjänsten är tillgänglig för forskare och personal vid Umeå universitet samt vårdpersonal inom Region Västerbotten. Det är också möjligt att ta del av tjänsterna på distans.

Forska, publicera, analysera - ta hjälp av våra specialister

Boka en specialist till institutionsbesök, deltagande på APT och andra möten eller vidareutbildningstillfällen. Vi anpassar innehållet utifrån era behov och ramar. Vi erbjuder även rådgivning till enskilda forskare och forskargrupper utifrån era önskemål.

På biblioteket finns specialister inom flera av de områden du som forskare kommer i kontakt med - oavsett vilket forskningsdomän du hör till. Exempelvis informationssökning, publicering och analys av publiceringsmönster.

Vi undervisar bland annat inom forskningsledarskapsprogrammet ReaL, på utbildningar för doktorander och forskarhandledare, bland annat i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), samt stöttar administratörer i arbetet med Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).

Exempel på ämnesområden för bokningar

Informationssökning

 • utforma din vetenskapliga omvärldsbevakning
 • litteratursökning till litteraturöversikter
 • hitta i våra arkiv och samlingar

Publicering och forskningsdatahantering

 • hantering och tillgängliggörande av forskningsdata
 • att utforma en publiceringsstrategi
 • referenshantering och referenshanteringsprogram
 • att hantera upphovsrätten hos material du vill använda
 • att hitta rätt publiceringskanal
 • att uppfylla externa forskningsfinansiärers krav på open access
 • vägar till open access-publicering (inklusive finansiering och rabatter)
 • open access och open science
 • registrering av forskningsoutput i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) och mer om vad DiVA gör för spridningen av dina resultat
 • dags att publicera din avhandling - så gör du
 • starta tidskrift på webben

Analys av vetenskaplig output

 • sätt att analysera och öka spridningen av din forskning
 • bibliometri och analys av vetenskaplig output
 • så funkar det - bibliometri som redskap vid utvärdering och beslut
Önskat språk *

Alla personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).